• Słowa kluczowe

  • Sortuj

Lekcja 13

Przymiotniki Od Nazw Krajów Cz.

W 13. odcinku Kwadransu na angielski dalej ćwiczymy używanie przymiotników pochodzących od nazw krajów, oraz używanie czasownika „be” w twierdzeniach i przeczeniach. Pojawia się też gra Prawda czy Fałsz, dzięki której uczymy się mówić o stolicy kraju i walucie.
Słowa kluczowe odcinka
Lekcja 12

Przymiotniki Od Nazw Krajów cz.1

W 12. odcinku Kwadrans na Angielski dopracujemy wymowę liczebników zwracając szczególną uwagę na nastki oraz dziesiątki. Poznamy też więcej nazw krajów i będziemy tworzyć nazwy narodowości od wszystkich krajów, które znamy.
Słowa kluczowe odcinka