Kradzież za granicą

W 215. lekcji Kwadransu na angielski poznasz wyrażenia, które pomogą Ci zgłosić kradzież np. rzeczy z twojego pokoju hotelowego. Zbudujesz także zdania w stronie biernej czasu Present Perfect. Pomocne będą także wyrażenia z lekcji nr. 90 i 91.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I’d like to report a crime.
Chciałbym zgłosić przestępstwo.
I am a victim of a crime.
Padłem ofiarą przestępstwa.
I’ve been robbed.
Zostałem obrabowany.
I’ve been attacked.
Zostałem zaatakowany.
I’ve been assaulted.
Zostałem napadnięty.
My partner has gone missing.
Mój partner zaginął.
Where are you staying?
Gdzie się zatrzymałeś?
incident
incydent
Have you informed the hotel about the incident?
Czy poinformowałeś hotel o tym incydencie?
theft
kradzież
My X has been stolen.
Mój X został ukradziony.
My X have been stolen from my hotel room.
Moje X zostały ukradzione z mojego hotelu.
(personal) ID
dowód osobisty
ETD, Emergency Travel Document
Awaryjny Dokument Podróżny
My tickets have been stolen.
Moje bilety zostały ukradzione.
My credit cards have been stolen.
Moje karty kredytowe zostały skradzione.
My money has been stolen.
Moje pieniądze zostały skradzione.
500 Euro in cash
500 Euros w gotówce
My jewelry has been stolen.
Moja biżuteria została skradziona.
My electronic equipment has been stolen.
Mój sprzęt elektryczny zostały skradzione.
Make a claim on your travel insurance.
Zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela.
I report on my own behalf.
Składam raport we własnym imieniu.
I report on behalf of another person.
Składam raport w imieniu innej osoby.
insist on getting a police report
nalegaj na to, aby dostać raport z policji
cancel credit cards
anuluj karty kredytowe
re-book your travel tickets
przebukuj bilety podróżne
Contact your embassy or consulate.
Skontaktuj się z ambasadą lub urzędem konsularnym.
Will I get my things back?
Czy odzyskam swoje rzeczy?
Have there been other robberies in the area?
Czy w okolicy zdarzały się też inne rabunki?
What should I do next?
Co mam teraz zrobić?
sexual assault
napad na tle seksualnym
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 201-210 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj