Powtórka z pytań

W 230. odcinku robimy powtórkę z pytań z zaprzeczeniem oraz pytaniami o podmiot. Czekają na Was 4 ćwiczenia, które przy okazji wykorzystują słownictwo związane z koroną brytyjską.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Isn’t William the heir to the throne?
Czy William nie jest następcą tronu?
Hasn’t Queen Elizabeth II been to Kenya?
Czy Królowa Elżbieta II nie była w Kenii?
Didn’t her uncle abdicate?
Czy jej wujek nie abdykował?
Wasn’t she a calm sovereign?
Czy ona nie była spokojnym suwerenem?
Doesn’t Kate love William?
Czy Kate nie kocha Williama?
Who buys flowers for Mary every day?
Kto kupuje kwiaty dla Mary codziennie?
What does Jack do for Mary every day?
Co Jack robi dla Mary codziennie?
What does Jack buy for Mary every day?
Co Jack kupuje dla Mary codziennie?
Who does Jack buy flowers for every day? / For whom does Jack buy flowers every day?
Dla kogo Jack kupuje codziennie kwiaty?
How often does Jack buy flowers for Mary?
Jak często Jack kupuje kwiaty dla Mary?
Who married Philip in 1947?
Kto wyszedł za Filipa w 1947?
Who passed away in April 2021?
Kto umarł w kwietniu 2021?
What country is a constitutional monarchy?
Jaki kraj jest monarchią konstytucyjną?
Who will succeed King Charles III?
Kto zastąpi Króla Karola III?
How long was the reign of Queen Elizabeth II?
Jak długo trwały rządy Królowej Elżbiety II?
Who is Lilibet’s uncle?
Kto jest wujkiem Lilibet?
Whose son will be sovereign in the future?
Czyj syn będzie suwerenem w przyszłości?
Who died last month?
Kto zmarł w zeszłym miesiącu?
Who currently rules the UK?
Kto obecnie rządzi Wielką Brytanią?
Who is the next heir to the throne?
Kto jest następnym dziedzicem tronu?
Which country left the Commonwealth in 2003?
Jaki kraj wyszedł ze Wspólnoty Narodów w 2003?
Which king has never visited Zimbabwe?
Który król nigdy nie odwiedził Zimbabwe?
Do you not like black coffee?
Czy ty nie lubisz czarnej kawy?
Won’t you stop lying to me?
Czy nie przestaniesz mi kłamać?
Haven’t we met somewhere before?
Czy my się już gdzieś wcześniej nie spotkaliśmy?
What happened to my car?
Co się stało z moim autem?
Didn’t you go that concert last night?
Czy nie byłeś na tym koncercie zeszłej nocy?
Who will be the king in the UK?
Kto będzie królem w Wielkiej Brytanii?
Wouldn’t it be nice for him to pass that exam?
Czy nie byłoby fajnie gdyby on zdał ten egzamin?
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy

Zadawaj pytania o różne części zdania.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 211-220 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj