Przyimki czasu

W 211. lekcji omówimy przyimki stosowane z określeniami czasu. Dowiesz się kiedy stosować at, on, in, from, to, between, by, until i zbudujesz z nimi zdania.

Pogotowie Gramatyczne, w którym omawiamy w szczegółach at, in, on.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
5:30 sharp / 5.30 on the dot / half past five sharp
dokładnie 5:30
2-ish
około 2
one fifty-eight a.m. / two to two a.m.
1:58
twelve fifteen a.m. / quarter past twelve a.m.
00:15
ten forty-five p.m. / quarter to eleven p.m.
22:45
one twenty p.m. / twenty past one p.m.
13:20
twelve fifteen p.m. / quarter past twelve p.m.
12:15
at
o
Let’s meet at 8 o’clock.
Spotkajmy się o 8.
I finish work at 3 p.m.
Kończę pracę o 15.
from… to…
od… do…
Shops are open from 9 a.m. to 5 p.m.
Sklepy są otwarte od 9 do 17.
I work from 7.30 to 15.30.
Pracuję od 7.30 do 15.30.
between
pomiędzy
Shops are open between 6.30 a.m. and 9 p.m.
Sklepy są otwarte pomiędzy 6.30 a 21.
My partner works between 9 and 5.
Mój partner pracuje między 9 a 17.
nine-to-five job
zwykłe godziny pracy biurowej
by
przed/do
Be home by 9 pm.
Bądź w domu przed 21.
I have to finish my assignment by Friday.
Muszę skończyć moje zadanie przed piątkiem.
(right) on time
na czas, punktualnie
Please be on time.
Proszę, bądź na czas.
The bus arrived on time.
Autobus przyjechał punktualnie.
in time
na czas, w samą porę
You came just in time.
Przyszedłeś w samą porę.
They left Ukraine in time.
Wyjechali z Ukrainy w samą porę.
in the nick of time
w ostatniej chwili
I caught the bottle in the nick of time.
W ostatniej chwili złapałem tę butelkę.
We waited in line for two hours.
Czekaliśmy w kolejce przez dwie godziny.
I usually work for 8 hours.
Zwykle pracuję przez 8 godzin.
during
w trakcie
I listen to podcasts during my breakfast.
Słucham podcastów podczas śniadania.
I make ten thousand steps during the day.
Robię 10 tysięcy kroków w trakcie dnia.
until
do (dopóki)
I’ll be here until Wednesday.
Będę tu do środy.
It will rain until Monday.
Będzie padać do poniedziałku.
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonsuowy

Materiał zawiera idiomy związane z czasem oraz ćwiczenie z przyimkami.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 201-210 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj