Pytania o podmiot

W 225. lekcji podcastu powtarzamy sposoby tworzenia pytań w języku angielskim i ćwiczymy tworzenie pytań o podmiot w różnych czasach gramatycznych. Jest to odcinek pełen ćwiczeń, więc przygotujcie struny głosowe i do dzieła.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Are you a vet?
Czy jesteś weterynarzem?
Is she walking a dog?
Czy ona wyprowadza psa?
Is he fixing his car next weekend?
Czy on naprawia swój samochód w następny weekend?
Have you ever been to Milan?
Czy kiedykolwiek byłeś w Mediolanie?
Has she just finished reading?
Czy ona dopiero skończyła czytać?
Who are you?
Kim jesteś?
Where is she going?
Dokąd ona jedzie?
Who are they visiting over the weekend?
Kogo odwiedzają w weekend?
Where were they last holiday?
Gdzie oni byli w ostatnie wakacje?
What were you doing when the storm started?
Co robili gdy zaczęła się burza?
Where has Mark gone?
Gdzie poszedł Mark?
What should we tell her?
Co powinniśmy jej powiedzieć?
What can he do?
Co on potrafi robić?
Where will we fly tomorrow?
Dokąd polecimy jutro?
Who must she be?
Kim ona jest na pewno?
Does he take a bus to work?
Czy on jeździ autobusem do pracy?
Do they watch the series on a regular basis?
Czy oni oglądają ten serial regularnie?
Did I have breakfast?
Czy ja jadłem śniadanie?
Did she buy that dress?
Czy ona kupiła tę sukienkę?
Did my boss call?
Czy mój szef dzwonił?
Where did you drive this morning?
Gdzie pojechałeś dziś rano?
Why did you forget about my birthday?
Dlaczego zapominałeś o moich urodzinach?
Do you have a dog? / Have you got a dog?
Czy masz psa?
Did you have a dog as a child?
Czy miałaś psa jako dziecko?
Do I have to wear a white shirt for work?
Czy muszę nosić białą koszulę do pracy?
Who saw her?
Kto ją widział?
Who bought a car?
Kto kupił samochód?
Who leaves home at 6?
Kto wychodzi z domu o 6?
Who is the best cook?
Kto jest najlepszą kucharką?
Who has been to Milan?
Kto był w Mediolanie?
Who can swim well?
Kto potrafi dobrze pływać?
Who was dancing all night?
Kto tańczył całą noc?
Who loves him?
Kto go kocha?
Who hasn’t seen them?
Kto ich nie wiedział?
What happened?
Co się stało?
What makes you happy?
Co czyni Cię szczęśliwym?
Which button calls the elevator?
Który przycisk wzywa windę?
Whose car broke down?
Czyj samochód się popsuł?
Who does Jack love?
Kogo kocha Jack?
Who loves Jill?
Kto kocha Jill?
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Przećwicz zadawanie pytań o podmiot i o różne części zdania.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 211-220 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj