Zaawansowana liczba mnoga

W 303. lekcji Kwadransu na angielski kontynuujemy temat liczby mnogiej, ale już będą bardziej zaawansowane metody i słówka. Poznasz sposoby tworzenia liczby mnogiej od rzeczowników zapożyczonych z łaciny oraz rzeczowników złożonych. Czekają Cię także dwa ćwiczenia.

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
sheep – sheep
owca – owce
deer – deer
jeleń – jelenie
salmon – salmon
łosoś – łososie
series – series
serial – seriale
aircraft – aircraft
statek powierzny – statki powietrzne
crossroads – crossroads
skrzyżowanie – skrzyżowania
cactus – cacti
kaktus – kaktusy
fungus – fungi
grzyb – grzyby
nucleus – nuclei
jądro – jądra
stimulus – stimuli
bodziec – bodźce
analysis – analyses
analiza – analizy
basis – bases
podstawa – podstawy
crisis – crises
kryzys – kryzysy
diagnosis – diagnoses
diagnoza – diagnozy
phenomenon – phenomena
fenomen – fenomeny
criterion – criteria
kryterium – kryteria
millennium – millennia
millenium – millenia
datum – data
dana – dane
curriculum – curricula
program nauczania – program nauczania
bacterium – bacteria
bakteria – bakterie
antenna – antennas; antennae
antena – anteny; czułek – czułki
appendix – appendixes; appendices
wyrostek robaczkowy – wyrostki robaczkowe; aneks – aneksy
medium – mediums; media
medium – media
index – indexes; indices
katalog; wskaźnik
post office – post offices
poczta – poczty
action film – action films
film akcji – filmy akcji
bus stop – bus stops
przystanek autobusowy – przystanki autobusowe
take-away – take-aways
danie na wynos – dania na wynos
passer-by – passers-by
przechodzień – przechodnie
looker-on – lookers-on
osoba przyglądająca się – osoby przyglądające się
runner-up – runners-up
zdobywca drugiego miejsca – zdobywcy drugiego miejsca
mother-in-law – mothers-in-law
teściowa – teściowe
woman doctor – women doctors
kobieta lekarz – kobiety lekarze
woman teacher – women teachers
kobieta nauczyciel – kobiety nauczyciele
cupful – cupfuls, cupsful
pełna objętość filiżanki
handful – handfuls, handsful
garstka, niesforny
mouthful – mothfuls, mouthsful
objętość pełnej buzi, wyraz trudny do wypowiedzenia
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj