Matematyka: arytmetyka

W 307. lekcji poznasz nazwy podstawowych operacji na liczbach czyli będziesz dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, potęgować i pierwiastkować po angielsku.

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Jakub Wiśniewski – https://bezpiecznyvpn.pl

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
mathematics
matematyka
math (US), maths (UK)
matma
natural numbers
liczby naturalne
integers
liczby całkowite
rational numbers
liczby wymierne
irrational numbers
liczby niewymierne (PI, √2)
real numbers
liczby rzeczywiste
addition
dodawanie
two plus two equals four
2+2=4
subtraction
odejmowanie
ten minus seven is three
10-7=3
multiplication
mnożenie
five times four equals twenty / five multiplied by four is twenty
5 x 4 = 20
multiplication table
tabliczka mnożenia
division
dzielenie
ten divided by five is two / ten over two is five
10/5 = 2
long, longhand
pod kreskę
power
potęga
2 to the fourth (power) is sixteen / 2 to the power of 4 is 16
2(4)=16
three squared is 9
3(2)=9, trzy do kwadratu
three cubed is 27
3(3)=27, trzy do sześcianu
raise a number to the power of 2
podnieść liczbę do drugiej potęgi
root
pierwiastek
the square root of 49 is 7
pierwiastek kwadratowy z 49 równa się 7
the cube root of 27 is 3
pierwiastek sześcienny z 27 wynosi 3, pierwiastek trzeciego stopnia
the fourth root of 81 is 3
pierwiastek 4 stopnia z 81 równa się 3
log, logarithm
logarytm
log base 2 of 8 equals 3
logarytm z ośmiu o podstawie 2 wynosi 3
modulo operation, modulo
wyznaczanie reszty z dzielenia
remainder
reszta
the division is even
zero reszty
solve the equation
rozwiązać równanie
formula
wzór
the Pythagorean theorem (UK), Pythagoras’ theorem (US)
twierdzenie Pitagorasa
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Symbole matematyczne i ćwiczenie czytania działań na głos

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI (w przygotowaniu)

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj