• Słowa kluczowe

  • Sortuj

Lekcja 303

Zaawansowana liczba mnoga

W 303. lekcji Kwadransu na angielski kontynuujemy temat liczby mnogiej, ale już będą bardziej zaawansowane metody i słówka. Poznasz sposoby tworzenia liczby mnogiej od rzeczowników zapożyczonych z łaciny oraz rzeczowników złożonych. Czekają Cię także dwa ćwiczenia.
Słowa kluczowe odcinka
Lekcja 302

Nieregularna liczba mnoga

W 302. lekcji szybko omówimy podstawy tworzenia liczby mnogiej, a następnie przejdziemy do bardziej złożonych przypadków jak wyrazów zakończonych na O, Y, F i FE by w końcu przyjrzeć się wymowie nieregularnej liczby mnogiej MAN vs MEN.
Słowa kluczowe odcinka