Powtórka 299-305

W 306. lekcji powtarzamy wyrażenia z lekcji 299 (zaimki dzierżawcze), 300 (dziękowanie), 301 (ewakuacja), 302 i 303 (liczba mnoga) oraz 304 (jajka). Czeka Cię kilka zróżnicowanych ćwiczeń, aby sprawdzić co pamiętasz, a co wymaga od Ciebie odświeżenia.

TAGI

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Jakub Wiśniewski – https://bezpiecznyvpn.pl

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
My wife and I are going on holiday next month.
Moja żona i ja jedziemy na urlop w przyszłym miesiącu.
They’re cousins of his.
Oni są jego kuzynami.
She’s just a friend of mine.
Ona jest tylko moją przyjaciółką.
Our house is the biggest one.
Nasz dom jest tym największym.
The biggest house is ours.
Największym domem jest ten nasz.
This is his car.
To jest jego samochód.
The car is his.
Ten samochód jest jego.
The large white fluffy dogs are theirs.
Te białe duże puchate psy są ich.
These are their large white fluffy dogs.
To są ich białe duże puchate psy
This is not a drill.
To nie są ćwiczenia.
Proceed in a single file to the assembly point.
Poruszaj się w jednym rzędzie do punktu zbiórki.
Is everyone accounted for?
Czy wszyscy są obecni?
Take your travel documents with you and leave other belongings behind.
Zabierz ze sobą dokumenty podróżne i zostaw inne rzeczy.
quiz – quizzes
quiz – quizy
stomach – stomachs
żołądek – żołądki
photo – photos
zdjęcie – zdjęcia
zero – zeros, zeroes
zero – zera
knife – knives
nóż – noże
crisis – crises
kryzys – kryzysy
series – series
serial – seriale
phenomenon – phenomena
fenomen – fenomeny
appendix – appendixes; appendices
wyrostek robaczkowy – wyrostki robaczkowe; aneks – aneksy
mother-in-law – mothers-in-law
teściowa – teściowe
woman doctor – women doctors
kobieta lekarz – kobiety lekarze
shell, eggshell
skorupka
sunny side up
jajko sadzone bez odwracania
yolk
żółtko
runny yolk
płynne żółtko
hard-boiled egg
jajko na twardo
put all your eggs in one basket
stawiać wszystko na jedną kartę
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI (w przygotowaniu)

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj