Edytor tekstsu

W 192. lekcji Kwadransu na angielski robimy krótki poradnik używania edytora tekstu po angielsku. Nasze przykłady odwołują się do MS Word, ale dokładnie te same funkcje ma każdy edytor tekstowy. Dowiesz się jak dodać przypis dolny, pogrubić tekst czy zmienić czcionkę.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
How do I make the font bigger?
Jak mogę powiększyć czcionkę?
click and drag
kliknij i przeciągnij
highlight
zaznaczyć
change the font
zmienić czcionkę
size
rozmiar
in the Home tab
w zakładce Narzędzia główne
print the document
wydrukować dokument
Make sure your document is saved first.
Upewnij się, że twój dokument jest zapisany.
Go to File and then click Save as…
Idź do Plik i kliknij Zapisz jako …
go back up to File and click Print
wróć do Plik i kliknij Drukuj
orientation of the page
orientacja strony
Layout tab
zakładka Układ
adjust the margins of your document
dostosować marginesy dokumentu
add a footnote
dodać przypis dolny
place the indicator
umieść wskaźnik
Reference tab
zakładka Odwołania
make the text bold, bold sth
pogrubić tekst
italicize the text
zapisać tekst kursywą
write in italics
pisać kursywą
italicized
napisany kursywą
press Control and B together
naciśnij jednocześnie Control i B
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy – skróty klawiaturowe (w przygotowaniu)

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 181-190 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj