Arkusz kalkulacyjny

W 193. lekcji Kwadransu na angielski omawiamy wyrażenia kluczowe dla obsługi arkusza kalkulacyjnego, czyli np. Excela. Dowiesz się co znaczy \”excel\” jak powiedzieć zakres komórek, użyj funkcji sumowania, czy scal komórki.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
excel in something
wyróżniać się w czymś, być w czymś bardzo dobrym
I excel in Excel.
Jestem bardzo dobra w Excelu.
spreadsheet, sheet
arkusz kalkulacyjny
create a new document
stworzyć nowy dokument
create a blank document
stworzyć pusty dokument
create a spreadsheet from a template
stworzyć arkusz z szablonu
table
tabela
row
wiersz, rząd
column
kolumna
cell
komórka
range
zakres komórek
Highlight the range A1 through C4.
Zaznacz zakres komórek od A1 do C4.
enter data into a spreadsheet
wprowadzać dane do arkusza
data
dane
datum
dana
record
rekord
We have a lot of useless data.
Mamy dużo bezużytecznych danych.
Tab over to the right.
Przesuń się w prawo wciskając tab.
Shift tab to move to the left column.
Przesuń się na lewo wciskając shift i tab.
Press enter to move down.
Przesuń się na dół wciskając enter.
Shift enter to move up.
Przesuń się do góry wciskając shift i enter.
merge and center cells
połącz komórki i wyśrodkuj tekst
formula bar
pasek formuły
start a formula with an “equal” sign
rozpoczynaj funkcję od znaku równości
sum formula
funkcja sumowania
average formula
funkcja średniej
autofill handle
znacznik autouzupełniania (krzyżyk w prawym dolnym rogu komórki)
a time-saver
oszczędzacz czasu
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy – (w przygotowaniu)

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 181-190 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj