Wojsko i broń

Lekcja 196. to druga poświęcona wojnie w Ukrainie. Tym razem przyjrzymy się nazwom różnych rodzajów ataków i broni stosowanej w tym konflikcie, a z ich użyciem przetłumaczymy kilka nagłówków artykułów.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
the captive
jeńcy
hold in captivity
trzymać w niewoli, w więzieniu
the wounded
ranni
airstrike
atak powietrzny
bomb
bomba
cluster bomb
bomba kasetowa
shell
łuska artyleryjska
shelling, bombing
atak bombowy
We saw numerous airstrikes in the first couple of days of the invasion.
Widzieliśmy liczne ataki powietrzne podczas pierwszych dni inwazji.
Ukrainians face shelling almost every day.
Ukraińcy stawiają czoła atakom bombowym codziennie.
Molotov cocktail
koktajl mołotowa
incendiary weapons
broń zapalna
makeshift weapon
broń prowizoryczna
guerilla weapon
broń partyzancka
heavy artillery
ciężka artyleria
missiles
rakiety
missile strike
atak rakietowy
ballistic missile
pocisk balistyczny
guided missile
pocisk naprowadzany
surface-to-air missiles
pociski ziemia-powietrze
sea-launched missiles
pociski balistyczne wystrzeliwane z morza
mortar attack
atak moździerzowy
Missiles rain on Ukraine.
Rakiety spadają na Ukrainę.
Molotovs stop Russian tanks.
Mołotowy zatrzymują Rosyjskie czołgi.
ammo, ammunition
amunicja
I need ammunition, not a ride.
Potrzebuję amunicji, a nie podwózki.
be under attack
być pod ostrzałem
be under siege
być oblężonym
attacking civilians
atakowanie cywili
it constitutes a war crime
to stanowi zbrodnię wojenną
forbidden by the Geneva Convention
zakazane przez Konwencję Genewską
soldier
żołnierz
infantry
piechota
conscript (UK), draft (US)
zaciągnąć się do wojska
conscript to Ukrainian army
zaciągnąć się do ukraińskiego wojska
conscript (UK), draftee (US)
poborowy
colonel
pułkownik w wojsku, inspektor w policji
lieutenant
porucznik w wojsku, komisarz w policji
lieutenant colonel
podpułkownik
general
generał
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 181-190 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj