Wojna w Ukrainie

W 195. lekcji Kwadransu na angielski zajmiemy się sprawami bieżącymi, a więc inwazją Rosji na Ukrainę. Dzięki temu odcinkowi łatwiej będzie Wam zrozumieć wiadomości anglojęzyczne w tym temacie. Będzie także okazja sprawdzić swoje zrozumienie ze słuchu, a od 17:12 możecie poznać 31 wyrażeń po ukraińsku.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
lay down their arms
złożyć ich bronie
urge sb to do sth
nawoływać kogoś, do zrobienia czegoś
launch a military operation
rozpocząć operację wojskową
troops
oddział, wojsko, armia
weapons
broń
retaliation
zemsta, odwet
explosions
eksplozje
Russian assault
rosyjski atak
full on assault
pełen atak
hold sb accountable for sth
pociągnąć kogoś do odpowiedzialności
condemn sth
potępiać coś
reckless and unprovoked attack
lekkomyślny i niesprowokowany atak
rockets
rakiety
artillery
artyleria
statement
oświadczenie
make a statement
złożyć oświadczenie
Ministry of Defense
Ministerstwo Obrony
They claim that they are not attacking city with rockets or artillery.
Twierdzą, że nie atakują miast rakietami lub artylerią.
Target military infrastructures with high precision weapons.
Obierać za cel infrastrukturę wojskową przy pomocy wysoce precyzyjnej broni.
aviation and air defenses
lotnictwo i obrona przeciwlotnicza
disinformation
dezinformacja
spread propaganda
rozprzestrzeniać propaganda
state of emergency
stan wyjątkowy
declare martial law
stan wojenny
civil population, civilians
ludność cywilna
refugee
uchodźca
flee – fled – fled
uciekać
put on sanctions
nałożyć sankcje
close off airspace
zamknąć przestrzeń powietrzną
ban sb
zakazać komuś wstępu
kick sb out
wykopać kogoś, wyrzucić kogoś
Whole Europe closed off their airspace for Russia.
Cała Europa zamknęła przestrzeń powietrzną dla Rosji.
Dla wszystkich
material dodatkowy

Przydatne zwroty po ukraińsku i polsku

Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 181-190 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj