Email i klient poczty

W 194. lekcji Kwadransu na angielski dalej poznajemy komputer i jego oprogramowanie biurowe. Dziś dowiesz się skąd wyraz SPAM na określenie niechcianej poczty, jak powiedzieć, że wysyłasz zdjęcia w załączniku oraz poprosić kogoś, aby dodał Cię jako odbiorcę \”do wiadomości\”.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
From:
Od:
To:
Do:
Subject:
Temat:
CC: (carbon copy)
DW: (do wiadomości)
BCC: (blind carbon copy)
UDW: (ukryte do wiadomości)
Check your email.
Sprawdź swojego maila.
Check your inbox.
Sprawdź skrzynkę odbiorczą.
Check your SPAM folder.
Sprawdź folder SPAM.
junk mail
poczta śmieciowa, niechciana
spam (spiced ham)
mielonka
Forward an email.
Przesłać maila dalej.
Forward me this email.
Prześlij mi dalej tego maila.
Forward this email to me.
Prześlij tego maila dalej do mnie.
Reply to an email.
Odpowiedzieć na maila.
Reply to John’s email.
Odpowiedz na maila Johna.
Send an email.
Wysłać maila.
Send and receive emails.
Wysyłać i otrzymywać maile.
receive an email, get an email
otrzymać wiadomość, dostać wiadomość
You’ve got mail.
Masz wiadomość.
Give the email a high priority.
Nadać mailowi wysoki priorytet.
Add an attachment to the email.
Dołączyć załącznik do maila.
In the attachment you will find…
W załączniku znajduje się…
I’m sending you the photos in the attachment.
Wysyłam Ci zdjęcia w załączniku.
Move emails to Trash.
Przenieść maile do kosza.
Archive emails.
Zarchiwizować maile.
Search the inbox for emails from Jack.
Szukać w skrzynce odbiorczej maili od Jacka.
copy
kopiuj
paste
wklej
cut
wytnij
delete
usuń
spacebar
spacja
backspace
cofnij, usuń
undo
cofnij
It can’t be undone.
Nie da się tego cofnąć.
caps lock
przycisk caps lock
write in all caps
napisz wszystko wielkimi literami
write in capital letters
pisać wielkimi literami
esc, escape
ucieczka, wyjdź, przestań
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy – (w przygotowaniu)

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 181-190 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj