Powtórka z matematyki i szkoły średniej

W 312. lekcji powtarzamy wyrażenia związane z królową nauk – matematyką i tłumaczymy polecenia zadań geometrycznych oraz przypominamy sobie codzienne frazy, których Kira używała w trakcie wywiadu.

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Jakub Wiśniewski – https://bezpiecznyvpn.pl

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Five plus five minus three equals seven.
5 + 5 – 3 = 7
Six times eight divided by 2 is twenty-four. / Six multiplied by 8 over two is twenty-four.
6 x 8 / 2 = 24
Five squared is 25. / Five to the power of two is twenty-five.
5(2) = 25
Five cubed is one hundred and twenty-five. / Five to the power of three is one hundred and twenty-five.
5(3) = 125
the square root of 64 is 8
pierwiastek kwadratowy z 64 wynosi 8
calculate, find
oblicz
Find the area of a square with a side (length) of 4 cm.
Oblicz pole kwadratu o boku 4 cm.
Calculate the perimeter of a rectangle with sides of 5 cm and 2 cm.
Oblicz obwód prostokąta o bokach równych 5 i 2 cm.
Calculate the length of the hypotenuse in a right triangle whose legs are 3 cm and 4 cm long.
Oblicz długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długość 3 i 4 cm.
Find the height of an equilateral triangle with a side length of 8.
Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o boku 8 cm.
Find the diameter of a circle whose circumference is 10 cm.
Oblicz przekątną koła, którego obwód wynosi 10 cm.
freshman year
pierwszy rok szkoły lub studiów
sophomore year
drugi rok szkoły lub studiów
junior year
trzeci rok szkoły lub studiów
senior year
czwarty rok szkoły lub studiów
get in(to) the habit of it
wykształcić nawyk
and whatnot, or whatnot
i takie tam, i co tam jeszcze
not to brag
nie chwaląc się
in actuality
w rzeczywistości
rub off on somebody
udzielać się komuś, mieć na kogoś wpływ
meet a requirement
spełnić wymóg
shenanigans
krętactwa, przekręty
horrendously
potwornie, okropnie
the stakes are there, the stakes are high
jest to wysoka stawka; jest o co gra, gra warta świeczki
they're trash
to gnioty
Honestly, I have no clue.
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
so basically…
więc w zasadzie…
and that's just that
i po wszystkiemu; i to tyle
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Zdania przykładowe z tej lekcji oraz miejsce na twoje zdania.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI (w przygotowaniu)

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj