Otwieranie spotkania biznesowego

W 316. lekcji zostajemy w świecie biznesu i rozpoczynamy spotkanie. Poznasz wyrażenia na sprawdzenie obecności, zwrócenie uwagi, że już czas zacząć, podziękujesz za przyjście i przejdziesz przez punkty programu.

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Jakub Wiśniewski – https://bezpiecznyvpn.pl

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
chair a meeting, lead a meeting
prowadzić spotkanie
chairperson
przewodniczący
Is everybody here?
Czy wszyscy tu są?
It looks like everyone who needs to be here is with us today.
Wygląda na to, że wszyscy, którzy powinni tu być, są dziś z nami.
Let’s do a quick roll call.
Odczytajmy szybko listę obecności.
I see we’re missing Jack today.
Widzę, że brakuje dziś Jacka.
Jack couldn't join us today.
Jack nie mógł do nas dzisiaj dołączyć.
Thank you for joining in.
Dziękuję, że dołączyliście.
Thank you for coming.
Dziękuję za przyjście.
Thank you for being here at such short notice.
Dziękuję za przybycie w tak krótkim czasie.
Do you all have a copy of the agenda?
Czy wszyscy mają kopię porządku obrad?
Let’s go over some ground rules/house rules.
Omówmy kilka podstawowych zasad.
The main purpose of this meeting is to…
Głównym celem tego spotkania jest…
The problem we’re facing is that…
Problem polega na tym, że…
Let’s move straight to the first item.
Przejdźmy od razu do pierwszego punktu.
Jack, would you like to kick off?
Jack, chcesz zacząć?
Jack, would you like to begin by explaining the background?
Jack, czy chciałbyś zacząć od wyjaśnienia kontekstu?
Can someone volunteer to take minutes?
Czy ktoś może zgłosić się na ochotnika do protokołowania?
Let's move on to the next item.
Przejdźmy do następnego punktu.
Shall we proceed to the next point?
Czy możemy przejść do następnego punktu?
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI (w przygotowaniu)

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj