Lekcja 317

Zarządzanie dyskusją

W 317. lekcji Kwadransu na angielski jako osoba prowadząca spotkanie będziemy udzielać głosu uczestnikom, zwracać uwagę na czas i zachęcać wszystkich do wypowiedzenia się.

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Joanna Kwiatkowska

Jakub Wiśniewski – https://bezpiecznyvpn.pl

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Let’s stay on track.
Trzymajmy się planu.
Let's stick to the agenda.
Trzymajmy się porządku obrad.
Let's not get off topic.
Nie zbaczajmy z tematu.
Can we bring the discussion back to the main point?
Czy możemy przywrócić dyskusję do głównego punktu?
Let’s circle back to item two on the agenda.
Wróćmy do punktu drugiego porządku obrad.
Can we revisit this topic later?
Czy możemy powrócić do tego tematu później?
We’re running over time on this topic.
Przekraczamy czas na ten temat.
Shall we table this for another meeting?
Czy odłożymy to na kolejne spotkanie?
Let's keep an eye on the clock.
Patrzmy na czas.
Can we take a quick five-minute break?
Czy możemy zrobić krótką, pięciominutową przerwę?
What are your thoughts on this?
Co o tym sądzicie?
Does anyone have any feedback?
Czy ktoś ma jakieś uwagi?
Would anyone like to add anything?
Czy ktoś chciałby coś dodać?
How do you feel about this proposal?
Co sądzisz o tej propozycji?
Can we start with Jack?
Czy możemy zacząć od Jacka?
One at a time, please. First Jack, then Jill.
Po kolei, proszę. Najpierw Jack, potem Jill.
Jack, do you have anything to add?
Jack, masz coś do dodania?
I think that covers everything on that point.
Myślę, że to wszystko w tej kwestii.
Shall we turn to the question of…
Przejdźmy do kwestii…
Can we move on to discuss…
Czy możemy przejść do omówienia…
Just to clarify, are we saying that…
Gwoli wyjaśnienia, czy mówimy, że…
I’m not sure I follow. Can you elaborate on that?
Nie jestem pewien, czy nadążam. Czy możesz to rozwinąć?
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI (w przygotowaniu)

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj