Organizowanie spotkania biznesowego

W 315. lekcji wracamy do tematów biznesowych i w najbliższej serii omówimy organizowanie, przekładanie i prowadzenie spotkań biznesowych po angielsku. Na pierwszy ogień idzie organizacja, umawianie terminu, lokalu oraz przekładanie takiego spotkania.

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Jakub Wiśniewski – https://bezpiecznyvpn.pl

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Let’s set our next meeting for Wednesday at 10:00.
Ustalmy następne spotkanie na środę o 10:00.
How about we meet on Wednesday at 10:00 to go over the project updates?
Może spotkamy się w środę o 10:00, aby omówić aktualizację projektu?
What about holding our upcoming meeting on Wednesday, starting at 10?
Co powiesz na zorganizowanie najbliższego spotkania w środę o 10:00?
What about scheduling the meeting for Wednesday, at 10?
Co powiesz na zaplanowanie spotkania na środę, na 10:00?
Does that work for everyone?
Czy to pasuje każdemu?
Can everyone make it?
Czy każdy da radę dotrzeć?
Does that fit into your schedules?
Czy pasuje to do waszych harmonogramów?
Can I get a quick confirmation that you’ll be able to attend?
Czy mogę uzyskać szybkie potwierdzenie, że będziecie mogli wziąć udział?
For our meeting, we should focus on…
Podczas naszego spotkania powinniśmy skupić się na…
I'd like to cover…
Chciałbym omówić…
The meeting on Wednesday will be held in the main conference room.
Spotkanie w środę odbędzie się w głównej sali konferencyjnej.
Let's meet in the breakout room.
Spotkajmy się w pokoju konferencyjnym.
We'll use the small meeting room.
Skorzystamy z małej sali konferencyjnej.
We need to reschedule the meeting for Friday at 9:00.
Musimy przełożyć spotkanie na piątek na godzinę 9:00.
Sorry for the change, but we have to move our meeting from Wednesday to Friday at 9:00.
Przepraszamy za zmianę, ale musimy przenieść nasze spotkanie ze środy na piątek o 9:00.
start the meeting earlier / later
rozpocząć spotkanie wcześniej / później
move the meeting up
przenieść spotkanie na wcześniej
put back the meeting to a later time
przełożyć spotkanie na późniejszy termin
delay the meeting until later in the day
przełożenie spotkania na późniejszą porę dnia
put off / postpone the meeting to Friday
przełożyć spotkanie na piątek
I’m double-booked; can we find another time slot?
Mam już spotkanie w tym czasie, czy możemy znaleźć inny termin?
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Zwroty przydatne przy organizacji spotkania poprzez maile.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI (w przygotowaniu)

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj