Ewakuacja

W 301. lekcji Kwadransu na angielski poznasz wyrażenia przydatne w trakcie ewakuacji. Poznasz podstawowe frazy i polecenia oraz zalecenia jak bezpiecznie przejść wyjście awaryjne z hotelu lub lotniska oraz co zrobić zaraz po ewakuacji.

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
evacuation
ewakuacja
This is not a drill.
To nie są ćwiczenia.
Check emergency evacuation map for the nearest exit.
Sprawdź mapę ewakuacyjną, aby znaleźć najbliższe wyjście.
the nearest emergency exit is located…
najbliższe wyjście awaryjne znajduje się…
evacuation route
droga ewakuacji
assembly point
punkt zbiórki
stay calm
zachować spokój
move quickly but safely
przemieszczaj się szybko ale bezpiecznie
proceed in a single file
poruszaj się w jednym rzędzie
Take your travel documents with you and leave other belongings behind.
Zabierz ze sobą dokumenty podróżne i zostaw inne rzeczy.
use stairs, not elevators
używaj schodów, a nie wind
Please hold onto the handrail while walking down the stairs.
Podczas schodzenia po schodach należy trzymać się poręczy.
help others if possible
pomagaj innym, jeśli to możliwe
when in a group, stay together
jeżeli jesteś w grupie, trzymajcie się razem
do not re-enter the building
nie wchodź ponownie do budynku
do a head count
zliczanie osób
Is everyone accounted for?
Czy wszyscy są obecni?
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Zapis komunikatu o ewakuacji wraz z tłumaczeniem

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI (w przygotowaniu)

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj