Pytania O Dzień Pracy

W 61. lekcji Kwadransu na angielski będziemy zadawać pytania o czynności, które regularnie wykonujemy w pracy. Poznasz Marketingową Małgosię i Fabrycznego Franka i to o ich zadania w pracy będziemy zadawali pytania. Jest to kolejna z serii lekcji poświęconych pracy.
Jeżeli chcesz nam napisać maila z twoimi codziennymi czynnościami, to chętnie go przeczytam. Nasz adres to kwadrans@szymon.edu.pl w temacie wpisz “Czynności codzienne”.

TAGI
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Małgosia works in marketing in a big English company.
Małgosia pracuje w marketingu w dużej angielskiej firmie.
She is responsible for strategy in social media.
Jest odpowiedzialna za strategię w social media.
She manages a 5-person team.
Kieruje 5 osobowym zespołem.
Franek works in a factory.
Franek pracuje w fabryce.
He works 12-hour shifts.
Pracuje na 12 godzinne zmiany.
His duties include checking the quality of the products and packing.
Do jego obowiązków należy sprawdzanie jakości produktu i pakowanie.
have a company car
mieć samochód służbowy
Does she have a company car?
Czy ona ma samochód służbowy?
commute to work
dojeżdżać do pracy
draw up plans
tworzyć plany
have a lot of paperwork
mieć dużo pracy papierkowej
give a presentation
robić prezentację
go on a business trip
wyjeżdżać w delegację
write a report
pisać raport
meet with a team
spotykać się z zespołem
take the shuttle bus
dojeżdżać podstawionym autobusem
clock-in
odbijać godzinę wejścia
clock-out
odbijać godzinę wyjścia
start the day with an organizational meeting
rozpocząć dzień od spotkania organizacyjnego
work at an assembly line
pracować na linii montażowej
have a lunch break
mieć przerwę na obiad
Does he reach the daily goal?
Czy osiąga dzienne cele?
clean work area after work
sprzątać stanowisko pracy po pracy
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Ćwicz zadawanie pytań i dopasuj odpowiedzi.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 61-70

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Pytania o dzień pracy. Pierwszy dzień w pracy cz. 1.  Pierwszy dzień w pracy cz. 2. Nowa praca – powtórka. Szkoła.  Edukacja w UK, USA i Polsce. Cechy osobowości. Zajęcia pozaszkolne. Słówka pytające. Odpowiedzi na pytania.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj