Szkoła

W 65. lekcji Kwadransu na angielski wracamy do szkoły. Dzięki tej lekcji nauczysz się nazw przedmiotów szkolnych. Będziecie również potrafili powiedzieć z jakich przedmiotów byliście dobrzy, a z jakich fatalni. Zdecydowanie warto spojrzeć na notatki do tej lekcji, gdyż o ile wymowa może brzmieć mało znajomo, to po pisowni z łatwością rozpoznacie o jakim przedmiocie szkolnym mówimy.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
school
szkoła
subject
przedmiot
pupil, schoolchild
uczeń
student
student
science
nauka, przyroda
biology
biologia
chemistry
chemia
geography
geografia
history
historia
information technology (IT)
informatyka
physical education (PE)
wychowanie fizyczne (WF)
foreign language
język obcy
Polish language
język polski
literature
literatura
mathematics, maths (UK), math (US)
matematyka
physics
fizyka
I was good at…
Byłem/am dobry/a w…
I was terrible/bad at…
Byłem/am fatalny/a zły/a w…
I was interested in…
Interesowałem/am się…
I wasn't interested in…
Nie interesowałem/am się…
What school subject were you good at?
Z jakiego przedmiotu byłeś/aś dobry/a?
What school subject were you bad/terrible at?
Z jakiego przedmiotu byłeś/aś zły/a, fatalny/a?
What were you interested in at school?
Czym się interesowałeś/aś w szkole?
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał Dodatkowy

PDF z ćwiczeniami oraz listą wyrażeń.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 61-70

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Pytania o dzień pracy. Pierwszy dzień w pracy cz. 1.  Pierwszy dzień w pracy cz. 2. Nowa praca – powtórka. Szkoła.  Edukacja w UK, USA i Polsce. Cechy osobowości. Zajęcia pozaszkolne. Słówka pytające. Odpowiedzi na pytania.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj