Pierwszy Dzień W Pracy Cz. 2

W 63. lekcji Kwadransu na angielski omawiamy dalej pierwszy dzień w pracy. Czeka na Ciebie rozmowa z osobą z HRu oraz poznanie nazw różnych działów znajdujących się w firmie. W tej lekcji jest też dużo wyrażeń, które pozwolą Ci brzmieć bardziej elokwentnie i są często stosowane w dialogach.

TAGI
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
production department
dział produkcji
research and development, R&D
badania i rozwój
purchasing
zakupy
marketing
marketing
human resources
zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry
accounting and finance
księgowość i finanse
IT department, IT support
dział IT / wsparcie IT
induction, onboarding
wdrożenie do pracy
National Insurance Number
krajowy numer ubezpieczenia (taki PESEL)
fill in this contract, fill out
uzupełnić ten kontrakt
sign at the bottom
podpisz na dole
give you my bank details
podać Ci szczegóły dotyczące mojego banku
provide your bank account information
podać informację dotyczące twojego banku
NDA agreement, non-disclosure agreement
umowa o zachowaniu poufności
conference room
sala konferencyjna
work and safety training
szkolenie BHP
a language test
test językowy
manual skills test
test umiejętności manualnych
To be honest,…
Szczerze mówiąc,…
I know what you mean.
Wiem, co masz na myśli.
desk
biurko
laptop
laptop
teammate, colleague, workmate, co-worker
współpracownik
I'm afraid they are out today.
Obawiam się, że nie ma ich w biurze.
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy

Jak wypełnisz taki formularz?

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 61-70

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Pytania o dzień pracy. Pierwszy dzień w pracy cz. 1.  Pierwszy dzień w pracy cz. 2. Nowa praca – powtórka. Szkoła.  Edukacja w UK, USA i Polsce. Cechy osobowości. Zajęcia pozaszkolne. Słówka pytające. Odpowiedzi na pytania.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj