Edukacja W UK, USA I Polsce

W 66. lekcji Kwadransu na angielski przybliżymy Ci systemy edukacji obowiązujące w UK, w USA i porównamy nazewnictwo do Polskiego. Po tym odcinku będzie potrafić powiedzieć jaki rodzaj szkoły ukończyłeś/aś. Będziesz też wiedzieć w jakim wieku dzieci zaczynają edukację w tych krajach anglosaskich i jeszcze kilka innych rzeczy. Jest to odcinek inny niż dotychczasowe, bardziej w trybie prezentacji. Daj znać co sądzisz o takiej formie od czasu do czasu.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
What school subject were you good at?
Z jakiego przedmiotu byłeś dobry?
What school subject were you terrible at?
Z jakiego przedmiotu byłeś fatalny?
What were you interested in at school?
Czym się interesowałeś w szkole?
graduate
absolwent, ukończyć szkołę
grade
ocena, stopień, klasa (poziom szkoły)
class
klasa (społeczność)
classroom
klasa (pomieszczenie)
boarding-school
szkoła z internatem
religious school
szkoła religijna
private school
szkoła prywatna
public/state school
szkoła publiczna/państwowa
nursery school
żłobek, przedszkole (UK)
primary school
szkoła podstawowa (UK)
secondary school
szkoła średnia (UK)
Bachelor's degree, BA (bachelor of arts)
stopień licencjata, lic. (licencjat)
Master's degree, MA (Master of Arts)
stopień magistra, mgr (magister)
preschool/kindergarten
przedszkole (US)
elementary school
szkoła podstawowa (USA)
middle school, junior high school
gimnazjum (US)
high school
szkoła średnia (US)
college
college
university, uni
uniwersytet, uniwerek
SAT, ACT
matura w USA
GCSE, A-levels
matura w UK
highschool (profile)
liceum profilowane
vocational school
szkoła zawodowa
technical school
szkoła techniczna
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy

Poznaj różnicę między wyrażeniami z US i UK w systemie szkolnictwa.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 61-70

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Pytania o dzień pracy. Pierwszy dzień w pracy cz. 1.  Pierwszy dzień w pracy cz. 2. Nowa praca – powtórka. Szkoła.  Edukacja w UK, USA i Polsce. Cechy osobowości. Zajęcia pozaszkolne. Słówka pytające. Odpowiedzi na pytania.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj