Tylko JUST i ONLY

W 279. lekcji Kwadransu na angielski zajmiemy się różnicą i podobieństwem pomiędzy \”just\” i \”only\”. Dowiesz się kiedy te wyrażenia można stosować wymiennie, a kiedy zmieniają one znaczenie zdania. W drugiej części lekcji poznasz wiele wyrażeń zawierających \”just\” oraz \”only\”, których zrozumienie może być problematyczne.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I have just one dog.
Mam tylko jednego psa.
I thought you were hungry, but you ate just half of your lunch.
Myślałam, że jesteś głodny, ale zjadłeś tylko połowę swojego lunchu.
Just two parents wanted to help.
Tylko dwoje rodziców chciało pomóc.
My kids only use their room for sleeping. They play in the living room.
Moje dzieci używają swojego pokoju tylko do spania.
I’ve just cleaned the living room.
Właśnie posprzątałem salon.
I’ve only cleaned the living room.
Posprzątałem tylko salon.
That’s just what I needed.
Dokładnie tego potrzebowałem.
We have just over 6k subscribers on YouTube.
Mamy nieco ponad 6 tys. subskrybentów na YouTube.
You’re just great!
Jesteś po prostu świetny!
You’re just beautiful.
Jesteś po prostu piękna.
You’re just so smart!
Jesteś taki mądry!
Could I just ask you a question?
Czy mogę zadać ci pytanie?
Just help yourself to anything you like.
Po prostu częstuj się czym chcesz.
It was only discovered last year.
Dopiero w zeszłym roku go odkryto.
I just drink black coffee.
Piję tylko czarną kawę
There are only a few tickets left.
Zostało już tylko kilka biletów.
More money will only bring you more problems.
Więcej pieniędzy przyniesie tylko więcej problemów.
I’ve run only one marathon.
Przebiegłem tylko jeden maraton.
You just started learning English, only you sound fluent.
Dopiero zacząłeś się uczyć, ale mówisz płynnie.
I've just had two pieces of pizza.
Niedawno zjadłem dwa kawałki pizzy.
I've had just two pieces of pizza.
Zjadłem tylko dwa kawałki pizzy.
Beauty is only skin-deep.
Uroda to nie wszystko.
For your eyes only.
Poufny. Tylko dla czyichś oczu.
God only knows.
Bóg jeden wie!
Cash only.
Płatność tylko gotówką.
YOLO, you only live once
żyje się tylko raz
(The) one and only (chance)
Jedyny, niepowtarzalny
The only way to go.
Najlepsze wyjście z sytuacji.
just in case
tak na wszelki wypadek.
Just because.
Bo tak.
Just along for the ride.
Pójść tylko dla towarzystwa.
Not just a pretty face.
Być bardziej inteligentnym niż się może wydawać.
It just so happens that..
Tak się przypadkiem składa, że…
Just my luck.
Takie już moje szczęście.
You just don’t get it.
Ty po prostu nie rozumiesz.
Just for the heck of it.
Tak dla zabawy! Tak dla draki!
Just what the doctor ordered.
Dokładnie to, czego potrzeba.
Just ask.
Wystarczy zapytać.
Just a minute / second.
Minutka / Chwilka.
Just another day at the office.
Dzień jak co dzień.
Just the same.
Bez różnicy.
just now.
przed chwilą
That’s just the way it goes.
Tak to już jest.
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Dodatkowe wyrażenia z JUST i ONLY.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj