Tylko powtórka z lasu

W 282. powtarzamy różnice pomiędzy ONLY i JUST, robimy ćwiczenie z par minimalnych między n i ng, a na koniec słuchamy dialogu o lesie.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I’ve just cleaned the living room.
Właśnie posprzątałem salon.
I’ve only cleaned the living room.
Posprzątałem tylko salon.
You’re just so smart!
Jesteś taki mądry!
You’re only so smart!
Jesteś jedynie tak mądry!
I’ve just run a marathon.
Dopiero co przebiegłem maraton.
I’ve only run a marathon.
Jedynie przebiegłem maraton.
Take the umbrella just in case it rains heavily.
Weź parasol na wypadek gdyby mocno padało.
Use the umbrella only in case it rains heavily.
Użyj parasola JEDYNIE gdyby mocno padało.
I've just had two pieces of pizza.
Niedawno zjadłem dwa kawałki pizzy.
I've had just two pieces of pizza.
Zjadłem tylko dwa kawałki pizzy.
ban
zakaz
bang
huk
fan
fan, wachlarz
fang
kieł
gone
stracony
gong
gong
kin
krewny
king
król
lawn
trawnik
long
długi
ran
biegł
rang
zadzwonił
sin
grzech
sing
śpiewać
thin
cienki
thing
rzecz
win
wygrywać
wing
skrzydło
I'm all ears.
Zamieniam się w słuch.
mind-blowing
oszałamiający
play a pivotal role, play a crucial role
odegrać kluczową rolę
St. John's Wort
dziurawiec
yarrow
krwawnik
not only… but also
nie tylko… ale również…
the elusive
nieuchwytny
smaller critters
mniejsze stworzenia
nightingale
słowik
blackbird
kos
woodpeckers
dzięcioły
tranquility
spokój
How so?
W jaki sposób?
shelter
schronienie
sustenance
pożywienie
berries, nuts, and tubers
jagody, orzechy i bulwy
abundant (in)
obfity, bogaty (w)
game for hunting
zwierzyna łowna
food shortages and rationing
niedobory żywności I racjonowanie
forage for wild mushrooms
zbieranie dzikich grzybów
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj