Zwierzęta w lesie

W 281. lekcji Kwadransu na angielski poznasz wiele nazw zwierząt leśnych i czynności, które one robią w lesie, a na początku lekcji omówimy co dzieje się z drzewem, gdy staje się drewnem.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
cut down trees for firewood
ścinać drzewa na drewno na opał
chainsaw
piła łańcuchowa
ax
siekiera
log splitter
mechaniczna łuparka do drewna
stick
patyk
log
kłoda
timber, lumber
drewno (używane w budownictwie)
lumberjack
drwal
tree stump
pieniek
wildlife
fauna, dzikie zwierzęta
Forests are teeming with wildlife, including deer, rabbits, and birds.
Lasy są pełne dzikich zwierząt, w tym jeleni, królików i ptaków.
teem with life
tętnić życiem
habitat
siedlisko, środowisko życia
Forests provide a natural habitat for many different species.
Lasy stanowią naturalne siedlisko dla wielu różnych gatunków.
biodiversity
bioróżnorodność
Forests are known for rich biodiversity.
Lasy są znane ze bogatej bioróżnorodności.
forest-dwelling animals
zwierzęta żyjące w lesie
squirrel
wiewiórka
deer
jeleń, jelenie
stag
byk
doe
łania
roe deer
sarna
buck
kozioł
doe
koza
antlers
poroże
shed antlers
zrzucać poroże
wild boar
dzik
tusk
kieł
moose, elk (UK)
łoś, łosie
European bison
żubr
horn
róg
hare
zając
fox
lis
pine marten
kuna leśna
weasel
łasica
otter
wydra
badger
borsuk
beaver
bóbr
brown bear
niedźwiedź brunatny
wolf
wilk
lynx
ryś
wildcat
żbik
wolves roam
wilki wędrują
pack of wolves
pack of wolves
deer graze
jelenie pasą się
lynxes prowl
rysie skradają się
squirrels forage
wiewiórki szukają pożywienia
pine martens climb
kuny leśne wdrapują się
beavers build dams
bobry budują tamy
badgers are nocturnal
borsuki są zwierzętami nocnymi
otters swim
wydry pływają
foxes hunt
lisy polują
hares hop
zające skaczą
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj