Zimowa powtórka

W 247. lekcji powtarzamy wyrażenia z lekcji zimowych, a powtórka ma formę znanego teleturnieju. Czy uda Ci się odpowiedzieć na wszystkie 14 pytań? Czy skorzystarz z kół ratunkowych? Jak poszło Ani, która autentycznie nie znała pytań, ani odpowiedzi?

Scena teleturnieju z napisem The Gameshow
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
lifeline
(tu:) koło ratunkowe
A common fun way of going down a snowy hill is called
Popularna zabawa polegająca na zjeżdżaniu z ośnieżonej górki nazywa się
What type of skates is used by speed skaters?
Jakiego typu łyżew używają łyżwiarze szybcy?
Removing ice from a windshield of a car is:
Usuwanie lodu z przedniej szyby samochodu to:
A snow-covered area or track that is suitable for skiing
Pokryty śniegiem obszar lub tor, który nadaje się do jazdy na nartach
What is the “ball” in ice-hockey?
Czym jest "piłka" w hokeju na lodzie?
Looking out the window in winter on a cloudy day you’d say it is:
Patrząc przez okno w zimie w pochmurny dzień powiedziałbyś, że jest:
A place where water heated geothermally naturally flows out from the ground is called:
Miejsce, w którym woda ogrzana geotermicznie naturalnie wypływa z ziemi, nazywa się:
The opposite of "sharp" when talking about ice skates is:
Przeciwieństwem ostrego, gdy mowa o łyżwach, jest:
What word is often used when taking about protection in ice hockey?
Jakie słowo jest często używane, gdy mowa o ochronie w hokeju na lodzie?
A form of skiing where the skier uses their own motion to move across flat or hilly terrain using skis and poles.
Forma narciarstwa, w której narciarz wykorzystuje własny ruch do poruszania się po płaskim lub pagórkowatym terenie za pomocą nart i kijków.
Which of those share a name?
Które z nich mają wspólną nazwę?
Which of the following is NOT a name of a shot in ice hockey?
Które z poniższych NIE jest nazwą strzału w hokeju na lodzie?
A natural appearance of colored light in the sky that is usually seen nearest the Arctic or Antarctic is called:
Naturalnie występujące kolorowe światła na niebie, które są zwykle widziane najbliżej Arktyki lub Antarktydy nazywają się:
aurora (borealis), the Northern Lights
zorza polarna
The time in the year with the shortest daylight in the Northern Hemisphere is called:
Czas w roku z najkrótszym światłem dziennym na półkuli północnej nazywa się:
equinox
równonoc
solstice
przesilenie
eclipse
zaćmienie
apogee
apogeum
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy

Wszystkie pytania i odpowiedzi z teleturnieju

 

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj