Powtórka z trzeba było get

W 252. lekcji Kwadransu na angielski powtarzamy Past Perfect, 3. okres warunkowy, modalne w przeszłości oraz wyrażenia z get, a wszystko to na podstawie dialogu. Poznacie też kilka nowych wyrażeń, które od razu przećwiczymy.

Okładka odcinka 252 Kwadransu na angielski
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
What does Szymon regret not doing in college?
Czego Szymon żałuje, że nie zrobił na studiach?
What does Ania regret not doing when she was younger?
Czego Ania żałuje, że nie zrobiła, gdy była młodsza?
What does Ania regret not doing with her grandparents?
Czego Ania żałuje, że nie robiła z dziadkami?
I think everyone has some kind of regret.
Myślę, że każdy czegoś żałuje.
that's tough
ciężka sprawa, trudna sprawa
I always assumed he knew, but I wish I had said it more often.
Zawsze zakładałem, że wie, ale żałuję, że nie mówiłem tego częściej.
It’s always easier to see our mistakes in hindsight.
Zawsze łatwiej jest dostrzec nasze błędy z perspektywy czasu.
We can’t change the past, but we can learn from it.
Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy się z niej uczyć.
We ought to make the most of every day and try to live without regret.
Powinniśmy jak najlepiej wykorzystać każdy dzień i starać się żyć bez żalu.
Let's make the most of this beautiful day.
Wykorzystajmy ten piękny dzień jak najlepiej.
Losing a loved one is tough.
Strata bliskiej osoby jest trudna.
In hindsight, I should have approached the situation differently.
Z perspektywy czasu powinienem był inaczej podejść do tej sytuacji.
I assumed that the concert would be canceled, but it turned out to be a great show.
Zakładałem, że koncert zostanie odwołany, ale okazało się, że było to świetne widowisko.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj