3. okres warunkowy

W 250. lekcji Kwadransu na angielski omawiamy 3. okres warunkowy – third conditional. Dowiesz się z niego jaką ma budowę oraz kiedy najczęściej jest używany.

Okładka lekcji 250. Kobieta w żółtym swetrze, która zakrywa sobie twarz ręką, jakby żałowała, że zrobiła jakieś głupstwo.
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I hadn’t been to school for 5 years.
Nie byłem w szkole przez 5 lat.
I had eaten three cakes last year.
Zjadłem 3 ciastka w zeszłym roku.
If I hadn’t studied English, I wouldn’t have become a teacher.
Gdybym nie studiował był angielskiego, nie zostałbym nauczycielem.
If I hadn’t studied Albanian, I wouldn’t have learned it.
Gdybym nie studiowała albańskiego, to nie nauczyłabym się go.
If I hadn’t worked with John, we wouldn’t have started a company together.
Gdybym nie pracował razem z Johnem, to nie założylibyśmy razem firmy.
regret
żałowanie
Do we regret things we’ve done or things we haven’t done?
Czy żałujemy rzeczy, które zrobiliśmy, czy tych, których nie zrobiliśmy?
If I hadn’t eaten that cake, I wouldn’t have had a stomach ache.
Gdybym nie zjadła tego ciasta, nie bolałby mnie brzuch.
If I hadn’t had a stomach ache I would have gone to work.
Gdybym nie miała bólu brzucha, poszłabym do pracy.
If I had gone to work, I could have defended myself.
Gdybym poszła do pracy, mogłabym się obronić.
If I hadn’t lost my job, I would have been able to pay my mortgage.
Gdybym nie straciła pracy, byłabym w stanie spłacić kredyt hipoteczny.
If I had paid my mortgage, I wouldn’t have lost my house.
Gdybym spłaciła hipotekę, nie straciłabym domu.
If I hadn’t lost my house, I wouldn’t have become homeless.
Gdybym nie straciła domu, nie stałabym się bezdomna.
Had I known it was going to rain, I would have brought an umbrella.
Gdybym wiedział, że będzie padać, wziąłbym ze sobą parasol.
Had I known how difficult the task was, I would have started working on it sooner.
Gdybym wiedział, jak trudne jest to zadanie, zacząłbym nad nim pracować wcześniej.
Had I known my boss was going to be at the meeting, I would have prepared better.
Gdybym wiedział, że mój szef będzie na spotkaniu, przygotowałbym się dokładniej.
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy

Dodatkowe ćwiczenia z 3. okresu warunkowego

 

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj