Prawie wszystko o get

W 251. lekcji Kwadransu na angielski omówimy wiele znaczeń wyrazu \”get\”. Wyrażenia poukładałem od tych najprostszych do tych trudniejszych.

Słowo get ułożone z drewnianych klocków
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
We need to get some milk.
Musimy kupić mleko.
We stopped to get some breakfast.
Zatrzymaliśmy się, żeby zjeść śniadanie.
I got these five tickets for under $100.
Dostałem te pięć biletów za mniej niż 100 dolarów.
How much did he get for his car?
Ile on dostał za swój samochód?
When did you get the news about the new course?
Kiedy dostałaś informację o nowym kursie?
I got a phone call from the kindergarten.
Dostałem telefon z przedszkola.
What did you get for your birthday?
Co dostałeś na swoje urodziny?
Call me if you get a moment.
Zadzwoń do mnie jak będziesz mieć chwilę.
She gets such joy from her garden.
Ona czerpie taką radość ze swojego ogrodu.
Let me go get my phone.
Pójdę po telefon.
Can I get you a drink?
Przynieść ci drinka?
Can I get her a pen?
Podać jej długopis?
get into a car
wsiąść do samochodu
Get out of here or I’ll call the police.
Wynoś się stąd albo wezwę policję.
We can’t get the sofa through the door.
Nie możemy wnieść sofy przez drzwi.
Get down.
Padnij.
get a taxi
złapać taxi
What time does she get home?
O której godzinie wraca do domu?
When you get to the restaurant, book us a table.
Kiedy dotrzesz do restauracji, zarezerwuj nam stolik.
She's taking dance lessons, but she isn’t getting anywhere with it.
Bierze lekcje tańca, ale to chyba donikąd jej nie zaprowadzi.
After years of trying, she’s finally getting somewhere.
Po latach prób, w końcu zmierza to w dobrą stronę.
I got food poisoning.
Mam zatrucie pokarmowe.
Kids get all kinds of bugs at school.
Dzieciaki łapią różnego rodzaju choroby w szkole.
I get upset when you mention politics.
Denerwuję się, gdy wspominasz o polityce.
Is your coffee getting cold?
Czy twoja kawa stygnie?
How did you get to be a belly dancer?
Jak to się stało, że zostałaś tancerką brzucha?
I never get to see her now that she works so far.
Nigdy nie mam okazji jej zobaczyć, bo pracuje tak daleko.
She never gets to read as much as she’d like.
Ona nigdy nie ma okazji czytać tak dużo, jak by chciała.
I got the general idea of the film.
Zrozumiałem ogólny zamysł filmu.
I never said she was nice – you got it all wrong!
Nigdy nie mówiłam, że jest miła – źle to wszystko odebrałeś!
I didn’t get that. It’s too loud in here. Could you repeat?
Nie zrozumiałem tego. Jest tu za głośno. Możesz powtórzyć?
I don’t get why he’s so insecure.
Nie rozumiem, dlaczego jest taki niepewny siebie.
Any math question will get me.
Każde pytanie z matematyki mnie załatwi.
You’ve got me there. I have no idea.
Tu mnie masz. Nie mam pojęcia.
Get a load of him!
Spójrz na niego! (aby wyśmiać)
Get a load of his clothes!
Spójrz tylko na jego ubrania!
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj