Królowa Elżbieta II cz. 2

W lekcji 228. ponownie wysłuchamy fragmentu audycji ze SkyNews. Tym razem dowiemy się więcej o życiu królowej Elżbiety i sytuacji w jakiej objęła tron Wielkiej Brytanii.

W odcinku wykorzystałem fragmenty tego nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=PTkC8xLHMrc

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
abdication of her uncle
abdykacja jej wuja
duty called
obowiązek wzywał
the Commonwealth
Wspólnota Narodów
coronation
koronacja
crown
korona
Her destiny changed with the death of her grandfather.
Jej los zmienił się wraz ze śmiercią dziadka.
Her role for life was set.
Jej życiowa rola została wyznaczona.
She was evacuated to Windsor.
Była ewakuowana do Windsor.
keep calm and carry on (philosophy)
(filozofia) zachowajcie spokój i róbcie swoje
Wartime sparked a relationship.
Czas wojny zapoczątkował związek.
She kept in touch with prince Philip by writing letters.
Utrzymywała kontakt z księciem Filipem pisząc listy.
To the stunned heart of London came the news…
Do oszołomionego serca Londynu dotarła wiadomość…
The following year came her coronation.
W kolejnym roku nastąpiła jej koronacja.
She had to prove herself to courtiers, politicians, and the country.
Musiała wykazać się przed dworzanami (dworem), politykami i krajem.
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonusowy

Transkrypt nagrania z tej i poprzedniej lekcji o królowej Elżbiecie II.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 211-220 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj