Prawo jazdy cz. 3

W lekcji 223. Kwadransu na angielski poznasz kilka znaków drogowych i przepisów dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, a większość wyrażeń pojawi się w dialogu.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
road signs
znaki drogowe
oncoming traffic
nadjeżdżający ruch drogowy
cross junction, crossroads
skrzyżowanie
cross road
droga podrzędna
give way, yield
ustąpić drogę, ustąpić pierwszeństwo
right-of-way
pierwszeństwo przejazdu
have priority over somebody
mieć pierwszeństwa przed kimś
person on the right-hand side goes first
osoba po prawej jedzie pierwsza
I had the right of way.
Miałem pierwszeństwo przejazdu.
The lorry had to yield.
Ciężarówka musiała ustąpić.
priority road
droga z pierwszeństwem
controlled junction
skrzyżowanie o ruchu kierowanym
T-junction
połączenie dróg w kształcie T
Y- junction, fork
połączenie dróg w kształcie Y
four way stop (US)
skrzyżowanie z 4 stopami
roundabout (UK), rotary (US)
rondo
Better safe than sorry.
Lepiej dmuchać na zimne.
drive alongside another vehicle and reverse into a space
jedź wzdłuż innego pojazdu i wycofaj w to miejsce
curb (US), kerb (UK)
krawężnik
pop in the reverse
wrzucić wsteczny
detour
objazd
roadworks
roboty drogowe
make a left
skręć w lewo
take a right here
skręć w tu prawo
make a U-turn, turn around
zawróć
stop behind the crosswalk
zatrzymaj się przed przejściem dla pieszych
make a Y turn (3 point turn)
zawróć na 3
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 211-220 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj