Prawie wszystko o "know"

W lekcji 199. omawiamy czasownik \”know\” – co on dokładnie oznacza w różnych kontekstach i jak go używać. Poznasz ponad 10 sytuacji, w których warto użyć właśnie \”know\” w różnych kontekstach.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
know
wiedzieć, znać
I don’t know.
Nie wiem.
Do you know the time?
Czy wiesz, która jest godzina?
Do you know where the cinema is?
Czy wiesz, gdzie jest kino?
I know the flight is cancelled.
Wiem (na pewno), że lot został odwołany.
I don’t know if I should go to the party.
Nie jestem pewien czy powinienem pójść na przyjęcie.
I know Paris very well. I grew up there.
Znam Paryż bardzo dobrze. Dorastałem tam.
Do I know you?
Czy my się znamy?
know sth by heart
znać na pamięć
I’ve known happiness in my life.
Zaznałem szczęścia w swoim życiu.
know about sth
dobrze się w czymś orientować, znać się na czymś
Do you know about computers?
Czy znasz się na komputerach?
know how to do sth
wiedzieć jak coś zrobić
Do you know Japanese?
Czy znasz japoński?
I knew it was Jack when I saw his shoes.
Rozpoznałem Jacka, gdy zobaczyłem jego buty.
I know a bargain when I see one.
Wszędzie rozpoznam dobrą okazję.
know right from wrong
rozróżniać dobro od zła
get to know sb/sth
poznawać kogoś/coś
I will need a few weeks to get to know the new students.
Będę potrzebował kilku tygodni, aby poznać nowych uczniów.
know sb by name only
znać kogoś tylko z imienia, znać kogoś ze słyszenia
know sb by sight
znać kogoś z widzenia
know what it’s like to
wiedzieć jak to jest (z własnego doświadczenia)
I know what it’s like to lose your favorite toy.
Wiem, jak to jest zgubić swoją ulubioną zabawkę.
I know. I know.
Dobra. Dobra.
a know-it-all (US), a know-all (UK)
mądrala, zarozumialec
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 181-190 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj