Problemy w kinie i teatrze

W 175. lekcji dowiesz się jak poradzić sobie, gdy ktoś Cię podsiądzie, głośno je lub rozmawia przez telefon w trakcie filmu lub spektaklu. Oprócz omówienia wyrażeń masz też okazję sprawdzić swoje zrozumienie ze słuchu dzięki dialogowi.
Dziękujemy naszym Patronom – Oli i Jackowi – za pomoc przy stworzeniu tego odcinka.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
We have plenty of time before the commercials and trailers.
Mamy masę czasu przed reklamami i zwiastunami.
Excuse me, I believe you’re in my seat.
Przepraszam, chyba to moje miejsce.
Could you please check your ticket?
Czy możesz sprawdzić swój bilet, proszę?
Could you just sit over there?
Czy możesz po prostu tam usiąść?
Could you please just move?
Czy możesz się zwyczajnie przesunąć?
Sorry for the trouble.
Przepraszam za kłopot.
cup holder
uchwyt na kubek
place it on the floor
połóż to na podłodze
Could you please move your coats?
Czy moglibyście przesunąć swoje kurtki?
Excuse me.
Przepraszam (przechodząc obok).
Pardon, I’d like to get to my seat.
Przepraszam, chcę dotrzeć na moje miejsce.
Could you get up? I can’t get through.
Czy możesz wstać? Nie mogę przejść.
Could you speak quietly, please. I’m trying to watch the movie.
Czy możesz rozmawiać ciszej, proszę? Próbuję oglądać film.
Could you stop talking, please?
Czy możesz przestać rozmawiać?
Could you switch off your cell phone (mobile), please?
Czy mógłbyś wyłączyć telefon?
You’re eating very loudly, could you please stop!
Jesz bardzo głośno, mógłbyś przestać?
You’re drowning out the movie. I can’t hear it!
Zagłuszasz film. Nie słyszę go!
It’s really disturbing me to watch the film.
To mi bardzo przeszkadza w oglądaniu filmu.
Don’t make me get the usher.
Nie zmuszaj mnie do wezwania biletera.
Don’t make me get the staff.
Nie zmuszaj mnie to wezwania personelu.
I’m going to get the usher.
Idę po biletera.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 171-180 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj