Święto Niepodległości

W 178. lekcji KNA zajmiemy się polskim Świętem Niepodległości, które wypada w dniu publikacji tego odcinka, czyli 11 listopada 2021. Dowiesz się z niego jak opowiedzieć o niesamowitej historii naszego kraju, który po 123 latach zaborów pojawił się ponownie na europejskiej mapie.
W odcinku będziecie mieć okazję przećwiczyć swoje rozumienie ze słuchu i to zrozumienia brytyjskiego akcentu.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Independence Day
Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości
Polish-Lithuanian Commonwealth
Rzeczpospolita Obojga Narodów
partitioned
podzielony
partitioning
rozbiory
lion-part
lwia część
be wiped out from somewhere
być zmazanym z czegoś
regain independence
odzyskać niepodległość
war was nearing its end
wojna zbliżała się ku końcowi
army, military
wojsko
significant
znaczący, ważny
free somebody
uwolnić kogoś
take control of the military
przejąć kontrolę nad wojskiem
gain the status of a national holiday
zyskać miano święta narodowego
only after 1989
dopiero po 1989
It takes part in Warsaw.
Odbywa się w Warszawie.
march
marsz
Pilsudski Square
Plac Piłsudskiego
the Tomb of the Unknown Solider
Grób Nieznanego Żołnierza
ceremonial changing of the guard
ceremonialna zmiana warty
lays flowers
składać kwiaty
numerous opinions
liczne opinie
a true Pole
prawdziwy Polak/ Polka
patriot
patriota/ patriotka
hang flags on poles and state buildings
wieszać flagi na słupach i budynkach urzędowych
parades
parady
public celebrations
publiczne obchody
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 171-180 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj