Inwestowanie

W 180. lekcji Kwadransu na angielski będziemy rozmawiać o inwestowaniu. Dowiesz się jak powiedzieć, że inwestujesz w nieruchomości, obligacje, ETFy, lub że grasz na giełdzie. Na końcu odcinka podajemy także kilka idiomów związanych z pieniędzmi.

Partner odcinka – Finax Inteligentne Inwestowanie

Finax oferuje inwestowanie pasywne, czyli nie angażuje Cię ani czasowo ani emocjonalnie.
Twoje inwestycje mogą bazować na nisko kosztowych ETFach obejmujących cały świat i samodzielnie decydujesz jak duże ryzyko chcesz podjąć swoją inwestycją. Pamiętaj proszę, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
Możesz zacząć już nawet od 100-złotowej regularnej wpłaty.

Wejdź na stronę finax.tech/kwadrans i dowiedz się więcej.

Używając powyższego linka skorzystasz z promocji – 0% NA ZAWSZE za zaksięgowanie wpłaty. Promocja jest aktywna do końca 2021 roku.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
have assets
mieć aktywa, majątek
build up a portfolio
zbudować swój portfel / portfolio
check the return on investment
sprawdź zwrot z inwestycji
Is it worth it?
Czy to się opłaca?
Does it pay off?
Czy to się zwróci?
The investment will pay off.
Ta inwestycja się opłaci.
profitable
rentowny
invest in real estate/ invest in property
inwestować w nieruchomości
rental income
przychód z najmu
securities
papiery wartościowe
stock market
giełda papierów wartościowych
buy stocks and shares
kupować udziały i akcje
shares
akcje
10 shares
10 akcji (niepodzielne, można sprzedawać, mają równą wartość)
stock
udział (podzielny więc może mieć różną wartość)
2% stock
2% udział
ETF, exchange traded fund
fundusz indeksowany ETF (fundusz notowany na giełdzie)
invest in commodities
inwestować w towary
bond
obligacje
retail bond
obligacje Skarbu Państwa
gilts, gilt-edged securities
obligacje skarbowe (w Wielkiej Brytanii, Irlandii i RPA)
make ends meet
łączyć koniec z końcem
be strapped for cash
być bez pieniędzy
Things are tight right now.
Obecnie jest ciężko z kasą.
be broke/ skint
być spłukanym
roll in cash
pływać w pieniądzach
loaded
nadziany
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 171-180 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj