Powtórka z teatru

W 177. lekcji powtarzamy wyrażenia z wizyty w teatrze oraz kinie, a wykorzystamy sobie do tego budowanie scenariusza lub skryptu zachowania. Takie skrytpy są niesamowicie przydatne do przećwiczenia sytuacji, z którymi możemy się zetknąć w prawdziwym życiu.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I think a comedy or a musical would be nice. I don’t want to see an opera.
Fajnie byłoby obejrzeć komedię lub musical. Nie chce iść na operę.
performance
przedstawienie, występ
perform
przedstawiać, prezentować, wystawiać
Phantom of the Opera
Fantom z Opery
buy tickets in advance / buy tickets beforehand
kupić bilety z wyprzedzeniem
Are there any seats for tonight’s performance?
Czy są miejsca na dzisiejszy występ?
There are tickets available only for the matinee performance.
Bilety są tylko na popołudniowe przedstawienie.
dress circle (UK), first balcony (US)
pierwszy balkon
upper circle (UK)
drugi balkon
collect the tickets from the box office
odebrać bilety w kasie
show tickets to the usher
pokazać bilety bileterowi
cloakroom
szatnia
concession stand (US), snack bar (UK)
bar z przekąskami
buy alcohol like (for example) white wine
kup alkohol takie jak białe wino
interval
antrakt
Please, take your seats.
Proszę zająć miejsca.
Pardon, I’d like to get to my seat.
Przepraszam, chcę dotrzeć na moje miejsce.
Excuse me, I believe you’re in my seat.
Przepraszam, chyba to moje miejsce.
Could you please check your ticket?
Czy możesz sprawdzić swój bilet, proszę?
Sorry for the trouble.
Przepraszam za kłopot.
Switch off your phone.
Wyłącz telefon.
It’s really disturbing me to watch the film.
To mi bardzo przeszkadza w oglądaniu filmu.
curtain call
wywołanie aktorów przed kurtynę
the cast take a bow after the play ends
obsada kłania się po skończonej sztuce
The performance was splendid and entertaining.
Przedstawienie było znakomite i zajmujące.
But the plot was a bit far-fetched.
Ale fabuła była trochę naciągana.
The acting was extraordinary.
Gra aktorska była nadzwyczajna.
The stage design was visually stunning.
Scenografia była wizualnie oszałamiająca.
The special effects were breathtaking.
Efekty specjalne zapierały dech w piersi.
In general, the play was fast-paced and not overrated.
Ogólnie, sztuka była żwawa i nieprzeceniona.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 171-180 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj