Czyje to jest

W 299. lekcji wracamy do podstaw gramatyki i omawiamy zaimki osobowe (I, you, he, she, it, we, they) oraz zaimki dzierżawcze w dwóch formach (my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs). Wykonasz też kilka ćwiczeń, dzięki którym od razu będziesz ćwiczył ich użycie w mowie.

Mecenasi odcinka

Jaro Rider

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
My wife and I bought a house.
Moja żona i ja kupiliśmy dom.
You’re a student of mine.
Jesteś moim studentem.
She’s a colleague of ours.
Ona jest naszą koleżanką.
They’re relatives of his.
Oni są jego krewnymi.
It’s a project of theirs.
To ich projekt.
He’s just a friend of mine.
On jest tylko moim przyjacielem.
The painting is an artwork of hers.
Obraz jest jej dziełem sztuki.
A person of your talent will easily find work.
Osoba o takim talencie z łatwością znajdzie pracę.
This is her cat sleeping on the sofa.
To jej kot śpi na kanapie.
The cat sleeping on the sofa is hers.
Kot śpiący na kanapie należy do niej.
Your phone is ringing on the table.
Twój telefon dzwoni na stole.
The phone ringing on the table is yours.
Telefon dzwoniący na stole jest twój.
Our project was the best one.
Nasz projekt był najlepszy.
The best project was ours.
Najlepszym projektem był nasz.
This is his book of poems.
To jest jego książka z wierszami.
The book of poems is his.
Książka z wierszami jest jego.
The car keys in the blue car are theirs.
Kluczyki w niebieskim samochodzie są ich.
These are their car keys in the blue car.
To są ich kluczyki w niebieskim samochodzie.
These treats are its.
Te smakołyki są jego.
These are its treats.
To są jego smakołyki.
The backpack that you’re describing is mine.
Plecak, który opisujesz jest mój.
This is my backpack that you’re describing.
To jest mój plecak, który opisujesz.
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Ćwiczenia z zaimkami osobowymi i dzierżawczymi

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj