Prawie wszystko o pamiętaniu

W 289. lekcji KNA dowiesz się prawie wszystkiego o \”remember\” oraz o \”remind\”. Są one problematyczne, bo często tłumaczymy je jako \”pamiętać\”. Dowiedz się czym się różnią i sprawdź w jakim stopniu przyswoiłeś/aś wiedzę dzięki krótkim testom.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I will always remember you. You helped me pass my Matura exam.
Zawsze będę o Tobie pamiętać. Pomogłeś mi zdać maturę.
I just remembered I left the water on.
Właśnie przypomniałem sobie, że zostawiłem włączoną wodę.
Do you remember how to make pancakes?
Czy pamiętasz, jak zrobić naleśniki?
She doesn’t remember why she bought this. I already asked her.
Nie pamięta, dlaczego to kupiła. Już ją o to pytałem.
Did he remember where he parked the car?
Czy pamiętał, gdzie zaparkował samochód?
remember to do something
nie zapomnij czegoś zrobić
Remember to save often when working on a document.
Pamiętaj o częstym zapisywaniu podczas pracy nad dokumentem.
Remember to lock the door.
Pamiętaj, żeby zamknąć drzwi.
I remembered to lock the door.
Pamiętałem, żeby zamknąć drzwi.
remember doing
pamiętać wydarzenie/akcje
I remember meeting Joe Biden for the first time.
Pamiętaj jak poznałem Joe Bidena po raz pierwszy.
I remember locking the door.
Pamiętam, jak zamykałem drzwi.
She doesn’t remember getting an email from the bank.
Nie pamięta jak dostawała email z banku.
I don’t remember.
Nie pamiętam.
I can’t remember.
Nie mogę sobie przypomnieć.
Remember me to your parents when you see them.
Pozdrów ode mnie rodziców, gdy się z nimi spotkasz.
She remembered to feed the cat.
Ona pamiętała nakarmić kota.
He didn’t remember where he left his keys.
On nie pamiętał gdzie zostawił klucze.
I don't remember you calling me yesterday.
Nie pamiętam, abyś dzwoniła do mnie wczoraj.
Remember us to your spouse.
Pozdrów od nas małżonkę.
remind
przypominać komuś o czymś
Let me remind you that this is my house.
Przypominam, że to mój dom.
Can you remind her to call me tonight?
Możesz jej przypomnieć, żeby do mnie zadzwoniła?
Remind me to buy bread.
Przypomnij mi, żebym kupił chleb.
Remind me about the meeting tomorrow morning, please.
Przypomnij mi proszę o spotkaniu jutro rano.
reminder
przypomnienie
set a reminder
ustawić przypomnienie
That song reminds me of our holiday in Spain in 2010.
Ta piosenka przypomina mi nasze wakacje w Hiszpanii w 2010 roku.
Sam reminds me of my father. They have the same eyes and the same way of walking.
Sam przypomina mi mojego ojca. Mają takie same oczy i sposób chodzenia.
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał dodatkowy

Ćwiczenia na wstawienie remember lub remind.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj