Wspominanie cz. 1

W 290. lekcji Kwadransu na angielski zajmiemy się wspominaniem, czyli zamiennikami słówka remember. Przypomnimy także strukturę \”used to do\” aby na koniec przetłumaczyć krótką historyjkę o wspominaniu razem z przyjaciółmi.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Last night, I suddenly remembered the lyrics to a song from my childhood.
Wczoraj nagle sobie przypomniałem słowa piosenki z dzieciństwa.
She needs someone to remind her to return the library books. / Someone has to remind her to return library books.
Ktoś musi jej przypomnieć, żeby oddała książki do biblioteki.
Please remind me to bring the shopping list.
Przypomnij mi proszę, żebym zabrał listę na zakupy.
Unfortunately, I didn't remember to buy milk on my way home.
Niestety nie pamiętałem, żeby kupić mleko w drodze do domu.
memorize, learn by heart
zapamiętać, nauczyć się na pamięć
I memorized the shopping list.
Zapamiętałem listę zakupów.
I learned the poem by heart.
Nauczyłem się wiersza na pamięć.
bear in mind
pamiętać o czymś, wziąć pod uwagę
Please bear in mind that she’s tired after school.
Pamiętaj, że jest zmęczona po szkole.
something is engraved on someone’s memory, something is etched on someone’s memory
zapadać w pamięć, coś jest wyryte w pamięci
I will never forget visiting Hawaii. It’s engraved on my memory.
Nigdy nie zapomnę wizyty na Hawajach. To jest wyryte w mojej pamięci.
recall
przypominać sobie, wspominać
recall with clarity
doskonale pamiętać, wyraźnie sobie przypominać
I can recall our last date with clarity.
Doskonale pamiętam naszą ostatnią randkę.
I can’t exactly recall where I read about it.
Nie pamiętam dokładnie, gdzie o tym czytałem.
recollect
wspominać, przypominać sobie
As far as I can recollect, his name is Frank.
O ile pamiętam, ma na imię Frank.
I’ve been trying to recollect the name of this song all morning.
Cały ranek próbowałem przypomnieć sobie tytuł tej piosenki.
vivid recollection
żywe wspomnienie
have no recollection of something
nie przypominać sobie czegoś
I have no recollection of inviting you to the party.
Nie przypominam sobie, żebym zapraszał cię na imprezę.
reminisce
wspominać nostalgicznie (z przyjemnością)
Old college friends like to reminisce.
Starzy znajomi ze studiów lubią powspominać.
reminisce about
wspominać coś
We were just reminiscing about our school days.
Właśnie wspominaliśmy nasze szkolne czasy.
that reminds me
to mi przypomina
That reminds me. We need to buy paper supplies for school tomorrow.
To mi przypomniało. Musimy jutro kupić przybory papiernicze do szkoły.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj