Prawie wszystko o like

W 276. lekcji odpoczywamy od polityki i zajmiemy się czasownikiem \”like\” i jego jedenastoma znaczeniami!

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I like hiking.
Lubię piesze wędrówki.
I don’t like swimming in the Baltic sea.
Nie lubię pływać w Bałtyku.
What music do you like?
Jaką muzykę lubisz?
How do you like my new shoes?
Co sądzisz o moich nowych butach?
Like us on Facebook!
Polub nas na Facebooku!
I’d like to order, please.
Chciałbym zamówić, proszę.
I’d like chocolate ice-cream, please.
Poproszę lody czekoladowe.
What would you like to drink?
Czego chciałbyś się napić?
What’s the weather like?
Jaka jest pogoda?
What were you like?
Jaka byłaś?
He is just like his father.
Jest dokładnie taki sam jak jego ojciec.
He looks like his brother.
Wygląda jak jego brat.
It tastes like meat but it’s vegan.
Smakuje jak mięso, ale jest wegańskie.
Sound like a broken record.
Brzmi jak zepsuta płyta.
behave like animals
zachowywać się jak zwierzęta
I know what it’s like to lose your favorite toy.
Wiem, jak to jest stracić ulubioną zabawkę.
I've got a sweater just like that.
Mam dokładnie taki sam sweter.
There's nothing like a good cup of coffee.
Nie ma to jak filiżanka dobrej kawy.
Like most people, I'd prefer to have enough money not to work.
Jak większość ludzi wolałbym mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby nie pracować.
The weather feels like -5.
Pogoda wygląda na -5.
I feel like an ice-cream.
Mam ochotę na lody.
I don’t feel like going out tonight.
Nie mam ochoty wychodzić dziś na miasto.
I feel like doing nothing today.
Mam dziś ochotę nic nie robić.
I feel like this is a bad idea.
Uważam, że to zły pomysł.
It looks like rain.
Wygląda to na deszcz.
It looks like we’re going to get a storm?
Wygląda na to, że będzie burza?
It looks like I'm going to be in the office all night.
Wygląda na to, że będę w biurze całą noc.
That’s just like Jack to come late to work.
To takie typowe dla Jacka, że spóźnił się do pracy. / Cały Jacek!
It’s not like you to forget your homework – are you alright?
To niepodobne do Ciebie, żebyś zapomniał pracy domowej – wszystko w porządku?
I spoke to them like 10 minutes ago.
Rozmawiałem z nimi jakieś 10 minut temu.
He spent like a year learning grammar.
Spędził mniej więcej rok ucząc się gramatyki.
The car costs like 60, 000 zloty.
Samochód kosztuje około 60 000 złotych.
My kids love building from bricks like Legos, Mega and Duplo.
Moje dzieci uwielbiają budować z klocków Lego, Mega i Duplo.
I love traditional Polish names like Stanisław and Grażyna.
Uwielbiam tradycyjne polskie imiona, takie jak Stanisław i Grażyna.
So like, what do you want to do tonight?
Więc co chcesz dziś robić?
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj