Głosowanie w wyborach

W lekcji 274. dowiesz się jak opisać proces oddawania głosu, włącznie z zarejestrowaniem się jako głosujący oraz dowiesz się kim są \”swing voters\”. Na koniec odcinka zbudujesz pełne zdania z nowymi wyrażeniami.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
constituency, electoral district
okręg wyborczy
constituent
wyborca
gerrymandering
manipulowanie granicami okręgów wyborczych
general election
wybory powszechne
Elections are general, equal, direct, secret, and proportional.
Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne i proporcjonalne.
voter
głosujący
vote
głosować
cast a vote
oddać głos
voter registration
rejestracja głosujących
have the legal right to vote
mieć prawo głosować
eligible voters
głosujący z prawem do głosowania
go to the polls
iść na głosowanie
show a (government-issued) ID card
pokazać dowód osobisty
polling place (AmE), polling station (BrE)
lokal wyborczy
poll
głosowanie, sondaż
down in the polls
spadek w sondażach
exit polls
sondaż prowadzony przy wyjściu z lokali wyborczych
ballot
głosowanie, karta wyborcza
cast a ballot, cast a vote
oddać głos
ballot box
urna wyborcza
abstain from voting
wstrzymać się od głosowania
mail-in voting, absentee ballot (AmE), postal ballot (BrE)
głosowanie korespondencyjne
swing voters
niezdecydowani wyborcy
swing state, battleground state
niezdecydowane stany w USA
partisan politics
polityka stronnicza
biased, partisan
stronniczy
count votes
liczyć głosy
recount votes
przeliczyć głosy
give the results
podać wyniki
give preliminary results
podać wyniki wstępne
Almost anyone over the age of 18 can take part in general elections to the Parliament.
Prawie każdy powyżej 18 roku życia może wziąć udział w powszechnych wyborach do Sejmu.
A constituent may change his electoral district no later than 10 days before the election.
Wyborca może zmienić swój okręg wyborczy najpóźniej 10 dni przed wyborami.
On Election Day, voters go to polling places.
W dniu wyborów, wyborcy idą do lokali wyborczych.
They must confirm their identity by showing their (government-issued) ID card.
Muszą potwierdzić swoją tożsamość pokazując dowód osobisty.
They receive ballots on which they mark their votes.
Otrzymują karty do głosowania, na których zaznaczają swój wybór.
Next, they cast their ballot into the ballot box.
Następnie wrzucają kartę wyborczą do urny.
After casting their vote, they leave the polling place and they can take part in the exit poll.
Po oddaniu głosu opuszczają lokal wyborczy i mogą wziąć udział w sondażu powyborczym.
Votes are counted until late in the evening when the media reports preliminary results.
Głosy są liczone do późnych godzin wieczornych, kiedy to media podają wstępne wyniki.
Sometimes votes have to be recounted at the request of one of the committees.
Czasami głosy muszą zostać przeliczone na wniosek jednego z komitetów.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj