Prawie wszystko o "tell"

W lekcji 220. Kwadransu na angielski spędzimy czas z czasownikiem \”tell\”. Jest on używany w mowie zależnej, ale i w kilku innych znaczeniach i phrasalach. Dowiedz się o nim wszystkiego z tego odcinka.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
tell somebody something
powiedzieć komuś coś
tell me about yourself
opowiedz mi o sobie
reported speech
mowa zależna (mówienie co ktoś powiedział)
Sarah told me she wasn’t going to the party.
Sarah powiedziała mi, że nie idzie na przyjęcie.
The teacher told us the test was postponed.
Nauczyciel powiedział nam, że test jest przełożony.
The light tells if it’s on.
Lampka informuje Cię o tym, czy to jest włączone.
This tells you the battery level.
To pokazuje poziom baterii.
tell somebody the way
powiedzieć komuś jak gdzieś dojść
Can you tell me the way to the nearest ATM?
Czy możesz mi powiedzieć jak dojść do najbliższego bankomatu?
Can you tell me how to get to the gas station?
Czy możesz mi powiedzieć jak dojść do stacji benzynowej.
tell somebody about something
opowiedzieć komuś o czymś
Tell me about your hobby.
Opowiedz mi o swoim hobby.
Tell me about your day.
Opowiedz mi o swoim dniu.
tell somebody that
powiedzieć komuś, że
Did you tell Sue that you were coming here?
Czy powiedziałeś Sue, że przychodzisz tutaj?
Did you tell Clark that you were learning English?
Czy powiedziałeś Clarkowi, że uczysz się angielskiego?
tell somebody how to do something
powiedzieć komuś jak coś zrobić
Tell him how to fix this.
Powiedz mu jak to naprawić.
Tell him how to use reported speech.
Powiedz mu jak używać mowy zależnej.
tell somebody to do something
powiedzieć komuś, żeby coś zrobił
He told me to go home alone.
Powiedział mi, żebym poszła sama do domu.
She told him to cook pasta for dinner.
Powiedziała mu, żeby ugotował makaron na obiad.
He told me not to go home alone.
Powiedział mi, żebym nie szła sama do domu.
She told him not to cook pasta for dinner.
Powiedziała mu, żeby nie gotował makaronu na obiad.
I told you not to do it!
Mówiłem, żebyś tak nie robił!
(I) told you (so)!
A nie mówiłem!
I lost the bet. Told you so!
Przegrałem zakład. A nie mówiłem!
I scraped my knee. I told you so!
Starłem sobie kolano. A nie mówiłem!
tell something apart
rozróżnić coś bardzo podobnego
I can’t tell the twins apart.
Nie potrafię rozróżnić bliźniąt.
People have problems telling less expensive perfumes apart.
Ludzie mają trudności w rozróżnianiu tańszych perfum.
tell the difference (between)
widzieć różnicę
I can’t tell the difference between good and cheap coffee.
Nie widzę różnicy pomiędzy dobrą i tanią kawą.
I can tell the difference between “tell” and “say”.
Widzę różnicę pomiędzy “tell” i „say”.
How can you tell he cheated?
Skąd wiesz, że oszukiwał?
How can you tell he’s from England?
Skąd wiesz, że jest z Anglii?
there is no telling
nie wiadomo
There’s no telling what tomorrow brings.
Nie wiadomo co przyniesie jutro.
There’s no telling what he’ll do.
Nie wiadomo co on zrobi.
I’m telling you.
No mówię Ci. (podkreślam, że mówię prawdę)
I’m telling you, they’re going to win this season.
No mówię Ci, że wygrają w tym sezonie.
Tell me about it!
Nawet mi nie mów. (miałem tak samo)
I’m knackered! Tell me about it!
Jestem skonany! Nawet mi nie mów!
He’s driving me crazy with his jokes. Tell me about it!
Doprowadza mnie do szału tymi swoimi żarcikami. Nawet mi nie mów!
(I’ll) tell you what
Zróbmy tak (sugestia planu)
I’ll tell you what – we’ll go the cinema tonight, and go have lunch tomorrow.
Zróbmy tak, dziś pójdziemy do kina a jutro na obiad.
tell somebody off
besztać kogoś, ochrzanić, wygarnąć komuś
Jack told his boss off and left his job.
Jack wygarnął swojemu szefowi i odszedł z pracy.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 211-220 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj