Która jest godzina?

W lekcji 210. wracamy do spraw podstawowych i uczymy się podawać godzinę jak i o nią pytać. Wszystko wyjaśnione powoli i dokładnie przećwiczone. O której godzinie słuchasz tego podcastu?

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
What time is it? / What’s the time?
Która jest godzina?
Could you tell me the time please?
Czy możesz mi podać godzinę proszę?
Do you know what time it is?
Czy wiesz która jest godzina?
o'clock (of the clock)
"na zegarku"
at 3 o’clock
o godzinie 3.
sharp
dokładnie
It’s 5 o’clock sharp.
Jest dokładnie 5.
It’s 11 o’clock on the dot.
Jest punktualnie 11.
five-ish
około piątej
a.m., ante meridiem
przed południem
It’s 7 o’clock a.m.
Jest 7 rano.
p.m., post meridiem
po południu
It’s 7 o’clock p.m.
Jest 19/7 w nocy (wieczorem).
midnight (12 a.m.)
północ
noon (12 p.m.)
południe
two oh seven
2:07
four fifteen
4:15
six forty
6: 40
five twenty-seven p.m.
17:27
nine oh three p.m.
21:03
eleven fifty-nine p.m.
23:59
seven past two
2:07
quarter past two
2:15
nineteen past six
6:19
half past five
5:30
twenty to four
3:40
ten to twelve
11:50
quarter to five
4:45
two to two p.m.
13:58
What time do you usually…?
O której godzinie zazwyczaj…?
What time did you… yesterday?
O której godzinie…. wczoraj?
What time do you usually get up?
O której zazwyczaj wstajesz?
What time do you have lunch?
O której godzinie jesz lunch?
What time do you pick your child up from the kindergarten?
O której godzinie odbierasz dziecko z przedszkola?
What time do you finish your work?
O której godzinie kończysz pracę?
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał bonsuowy

Ćwicz podawanie godzin i dowiedz się jak podaje się czas w wojsku.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 201-210 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj