Powtórka z muzyki i diety

W lekcji 204. powtarzamy wyrażenia z lekcji o czasowniku \”know\”, muzyki, instrumentów oraz zdrowej diety. Będziemy budowali wiele zdań w oparciu o już poznane frazy.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Do you know the time?
Czy wiesz, która jest godzina?
Do I know you?
Czy my się znamy?
I know Ode to the Joy by heart.
Znam Odę do Radości na pamięć.
I know a bargain when I see one.
Wszędzie rozpoznam dobrą okazję.
I got to know him better during last holidays.
Poznałem go lepiej podczas ostatnich wakacji.
I love this tune!
Uwielbiam tę melodię!
She’s tone deaf!
Słoń jej na ucho nadepnął!
The guitar is out of tune.
Gitara jest rozstrojona.
Sound like a broken record.
Brzmieć jak zdarta płyta.
It’s (high) time you faced the music.
Najwyższa pora abyś wypił piwo, które nawarzyłeś.
listen to music on the radio
słuchać muzyki w radio
Miley Cyrus rocks!
Miley Cyrus wymiata!
Good diet helps us stay in a good mood.
Dobra dieta pomaga nam mieć dobry nastrój.
Healthy diet prevents health issues.
Zdrowa dieta zapobiega problemom zdrowotnym.
Unhealthy diet may cause sickness.
Niezdrowa dieta może powodować choroby.
Imbalanced diet causes obesity.
Niezbilansowana dieta powoduje otyłość.
I follow a diet rich in protein.
Mam dietę bogatą w białko.
I had to cut down on carbs in my diet.
W mojej diecie musiałem ograniczyć węgle.
I avoid processed foods.
Unikam przetworzonej żywności.
I went vegan a year ago.
Przeszedłem na weganizm rok temu.
Raw vegan diet may help you lower your cholesterol.
Dieta witariańska może obniżyć twój cholesterol.
I vividly remember when I became a veggie.
Wyraźnie pamiętam kiedy stałem się wegetarianinem.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 181-190 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj