Drugi Okres Warunkowy

W 116. lekcji Kwadransu na angielski omawiamy szczegółowo drugi okres warunkowy. Z tego odcinka dowiesz się w jakiej sytuacji zazwyczaj stosujemy tę konstrukcję, czy możemy zamienić kolejność zdania i jak używać tej hipotetycznej struktury do dawania rad. Robimy także znane już Wam ćwiczenie, czyli historię łańcuszkową, gdzie zamieniamy koniec historii na początek kolejnego zdania.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
If I had more money, I would buy a house.
Gdybym miał pieniądze, to kupiłbym dom.
If they were younger, they wouldn’t get the job.
Gdyby byli młodsi, to nie dostaliby pracy.
If I weren’t so tired, I’d go for a walk.
Gdybym nie był taki zmęczony, to poszedłbym na spacer.
If I went for a walk, I’d find a wallet.
Gdybym poszedł na spacer, to znalazłbym portfel.
If I found a wallet, I wouldn’t take the cash and I would try to find the owner.
Gdybym znalazł portfel, to bym nie wziął pieniędzy i próbowałbym znaleźć właściciela.
If I found the owner, they would be grateful.
Gdybym znalazł właściciela, to byliby mi wdzięczni.
If they were grateful, they would give me an award.
Gdyby byli mi wdzięczni, to daliby mi nagrodę.
What would you do if you saw a lion in the street?
Co byś zrobił gdybyś zobaczył lwa na ulicy?
What would you do if you found a wallet?
Co byś zrobił, gdybyś znalazł portfel?
What would you do if you won the lottery?
Co byś zrobił, gdybyś wygrał na loterii?
How would you feel if you got tickets to Disneyland?
Jak byś się czuł, gdybyś wygrał bilety do Disneylandu?
How would you feel if your car broke down?
Jak byś się czuł, gdyby popsuł ci się samochód?
If we were older, we would be smarter.
Gdybyśmy byli starsi, to bylibyśmy mądrzejsi.
If I were you, I would go to a doctor.
Na twoim miejscu, poszedł bym do lekarza.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 111-120

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Rozmowa o pracę – pytania behawioralne. Rozmowa o pracę – wynagrodzenie i przyszłość. Rozmowa o pracę – powtórka. Szczęście. Smutek. Drugi okres warunkowy.Strach, złość, obrzydzenie. Emocje – powtórka. Wynik meczu. Bieganie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj