Rozmowa O Pracę – Powtórka

W 113. lekcji Kwadransu na angielski zbieramy wszystkie informacje, którymi się z Wami podzieliliśmy i odbywamy rozmowę o pracę. Tym razem to Ania będzie kandydatką, a Szymon będzie zadawał pytania. Podczas pierwszego słuchania postaraj się odpowiedzieć na trzy pytania: 1. What’s the job position Ania is applying for? 2. Is the company asking her to relocate? 3. Did Ania get the job? A jak wy poradzilibyście sobie z tymi pytaniami?

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
What’s the job position Ania is applying for?
Na jakie stanowisko Ania aplikuje?
Is the company asking her to relocate?
Czy firma prosi ją o zmianę miejsca zamieszkania?
Did Ania get the job?
Czy Ania dostała pracę?
Take a seat, please.
Usiądź, proszę.
A glass of water would be nice.
Chętnię napiję się szklanki wody.
content
treść, zawartość
it turned out that
okazało się, że
however
jednakże
l learned German, however, I wasn't very good at it.
Uczyłem się niemieckiego, jednakże, nie byłem z niego bardzo dobry.
And if I may ask…
I jeżeli mogę zapytać…
In other words
Innymi słowy / Mówiąc inaczej
tips and tricks
rady i podpowiedzi
I’m glad to hear that.
Miło mi to słyszeć.
put up a blog article
opublikować artykuł na bloga
pull somebody's socks up
zakasać rękawy
Pull your socks up and study harder.
Zakasaj rękawy i ucz się więcej.
go to great lengths
dołożyć wszelkich starań
remote work
praca zdalna
work remotely
pracować zdalnie
No, not at all.
Nie, ani trochę.
It would be a nice change of pace for me.
Byłaby to dla mnie miła zmiana.
entry level remuneration
wynagrodzenie na poziomie podstawowym
payroll
kadry
mandatory
obowiązkowy
When can I expect to hear from you?
Kiedy mogę się spodziewać kontaktu z twojej strony?
next stage of the recruitment
kolejny etap rekrutacji
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał Dodatkowy

PDF z ćwiczeniem ze słuchu.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 111-120

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Rozmowa o pracę – pytania behawioralne. Rozmowa o pracę – wynagrodzenie i przyszłość. Rozmowa o pracę – powtórka. Szczęście. Smutek. Drugi okres warunkowy. Strach, złość, obrzydzenie. Emocje – powtórka. Wynik meczu. Bieganie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj