Rozmowa O Pracę ; Pytania Behawioralne

W 111. lekcji Kwadransu na angielski zajmujemy się pytaniami behawioralnymi. Dowiesz się jak je zadawać po angielsku oraz jak wzorcowo na nie odpowiadać korzystając z metody STAR. Pytania behawioralne są niesamowicie trudne, jeżeli nie przygotujecie sobie na nie odpowiedzi. Plusem jest to, że często jedną sytuację można dopasować do kilku pytań.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
What did you like most about your last position?
Co najbardziej Ci się podobało na twoim poprzednim stanowisku?
What did you like least about your last position?
Co Ci się najmniej podobało na twoim poprzednim stanowisku?
short deadlines, tight deadlines
krótkie terminy
STAR method
metoda STAR
s stands for situation
s jest skrótem od sytuacji
situation
sytuacja
task
zadanie
action
akcja, działanie
result
rezultat, efekt
carry out a task
zrealizować zadanie
Can you tell me about a situation when…
Czy możesz mi powiedzieć o sytuacji, gdy…
Can you describe a situation when…
Czy możesz opisać sytuację, gdy…
overcome a problem, challenge
przezwyciężyć problem, wyzwanie
Can you tell me about a difficult work situation and how you overcame it?
Czy możesz mi opowiedzieć o trudnej sytuacji w pracy i jak ją przezwyciężyłeś?
Can you tell me about a stressful work situation and how you overcame it?
Czy możesz mi opowiedzieć o stresującej sytuacji w pracy i jak ją przezwyciężyłeś?
you had a short deadline
miałeś krótki termin
you had a difficult problem to solve
miałeś trudny problem do rozwiązania
solve a problem
rozwiązywać problem
overcome a conflict at work
przezwyciężyć konflikt w pracy
you made a mistake
popełniłeś błąd
you learned a new skill
nauczyłeś się nowej umiejętności
work extra hours
pracować nadgodziny
finish on time
ukończyć (coś) na czas
obstacle
przeszkoda
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 111-120

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Rozmowa o pracę – pytania behawioralne. Rozmowa o pracę – wynagrodzenie i przyszłość. Rozmowa o pracę – powtórka. Szczęście. Smutek. Drugi okres warunkowy. Strach, złość, obrzydzenie. Emocje – powtórka. Wynik meczu. Bieganie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj