Czas Wolny

W lekcji 8 Kwadransu Na Angielski uczymy się mówić czy lubimy swoją pracę oraz mówić o swoim hobby i sposobach spędzania wolnego czasu. Dowiecie się również co ja i Ania lubimy robić w czasie wolnym 🙂

TAGI
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Do you like your job?
Czy lubisz swoją pracę?
Yes, I like my job.
Tak, lubię swoją pracę.
No, I don't like my job.
Nie, nie lubię swojej pracy.
I work in a factory.
Pracuję w fabryce.
I don't work in a factory.
Nie pracuję w fabryce.
I don't work.
Nie pracuję.
I'm unemployed.
Jestem bezrobotny.
I'm retired
Jestem na emeryturze.
music
muzyka
Do you like music?
Czy lubisz muzykę?
books
książki
chocolate
czekolada
I like chocolate very much.
Bardzo lubię czekoladę.
movies, films
filmy
sport
sport
travelling
podróżowanie
photography
fotografowanie
I like listening to music.
Lubię słuchać muzyki.
I like reading books.
Lubię czytać książki.
I like eating chocolate
Lubię jeść czekoladę.
I like watching movies.
Lubię oglądać filmy.
I love
kocham, uwielbiam
I like singing.
Lubię śpiewać.
I like dancing
Lubię tańczyć.
I like going out.
Lubię wychodzić z przyjaciółmi.
I like learning English.
Lubię uczyć się angielskiego.
I love teaching English.
Uwielbiam nauczać angielskiego.
travel – travelling
podróżować
listen – listening
słuchać
read – reading
czytać
eat – eating
jeść
watch – watching
oglądać
sing – singing
śpiewać
dance – dancing
tańczyć
go out – going out
wychodzić z przyjaciółmi
learn – learning
uczyć się
teach – teaching
nauczać
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał Dodatkowy

PDF z wyrażeniami z tej lekcji.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 1-10

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Cześć, jak się masz? Witanie się w różnych porach dnia, Nazwy krajów, Skąd jestem? Członkowie rodziny. Rodzina i cyfry 1-10.Numer telefonu, zawody. Czas wolny. Powtórka i numery telefonów. Liczby 11-20.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj