Przymiotniki Od Nazw Krajów Cz.

W 13. odcinku Kwadransu na angielski dalej ćwiczymy używanie przymiotników pochodzących od nazw krajów, oraz używanie czasownika „be” w twierdzeniach i przeczeniach. Pojawia się też gra Prawda czy Fałsz, dzięki której uczymy się mówić o stolicy kraju i walucie.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I'm awesome
Mam się świetnie
You're right!
Masz rację!
announcement
ogłoszenie
time for some English
czas na angielski
How do you say… in English?
Jak powiesz… po angielsku?
She's from Sao Paulo and she's a student.
Ona jest z Sao Paulo i jest studentką.
I'm from London and I'm a teacher.
Jestem z Londynu i jestem nauczycielem.
It's a Chrysler and it's from the USA.
To jest Chrysler i jest on z Ameryki.
You're from Beijing and you're a doctor.
Jesteś z Pekinu i jesteś lekarzem.
I'm not from Toruń.
Nie jestem z Torunia.
You're not British
Nie jesteś brytyjczykiem.
He's not a doctor.
On nie jest lekarzem.
She's not Japanese.
Ona nie jest Japonką.
It's not from the United States.
To nie jest z Ameryki.
true or false
prawda czy fałsz
actor
aktor
actress
aktorka
company
firma
capital
stolica
currency
waluta
euro
euro (waluta)
pound
funt brytyjski
I have no idea
nie mam pojęcia
take a guess
zgaduj/strzelaj
Korean
Koreańczyk, koreański
Jerzy Stuhr is a Polish actor.
Jerzy Stuhr jest polskim aktorem.
Lira is an Italian currency
Lira to włoska waluta.
Big Ben is in New York.
Big Ben jest w Nowym Jorku.
Nintendo is a Japanese company.
Nintendo to japońska firma.
Seoul is the capital of China.
Seul jest stolicą Chin.
I'm not from Toruń.
nie jestem (zwróć uwagę na skrót)
are not = aren't
(zwróć uwagę na skrót)
is not = isn't
(zwróć uwagę na skrót)
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał Dodatkowy

Uzupełnij zdania przymiotnikami.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 11-20

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Ile ona ma lat? Przymiotniki od nazw krajów cz.1. Przymiotniki od nazw krajów cz.2. Opisywanie wyglądu. Alfabet. Czy mówisz po angielsku? Duże liczby. Miasto cz.1. Miasto cz.2. Halloween.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj